Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Zamówienia publiczne

Ogłoszono przez Marcin Banach

„Przebudowa drogi gminnej nr.169032N położonej na dz.nr.374/3 obr. Ruska Wieś, Gmina Mrągowo”

Numer zamówienia: IPP.271/ 11 /2019 RZP: I.10.2019 RBK.7226.2.62.2019

Status: Aktualne

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Tryb zamówienia: Nieograniczony

Termin składania ofert:

Termin otwarcia ofert:

Miejsce złożenia oferty: w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Mrągowo 11-700 Mrągowo ul Królewiecka 60a, pokój nr 6 – sekretariat (na parterze ) lub przesłać pocztą - liczy się data wpływu do siedziby zamawiającego na adres : Urząd Gminy Mrągowo 11-700 Mrągowo ul. Królewiecka 60a.

TED/UZP: 596801-N-2019 z dnia 2019-09-12 r.