Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Zamówienia publiczne

Ogłoszono przez Marcin Banach

"REMONT POMIESZCZEŃ PIWNICZNYCH I BIUROWYCH WRAZ Z WYMIANĄ STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU URZĘDU GMINY MRĄGOWO ZLOKALIZOWANYM NA DZIAŁCE NR 265/6 OBRĘB MIASTO MRĄGOWO PRZY UL.KRÓLEWIECKIEJ 60A"

Numer zamówienia: IPP.271.10.2019 RZP.I/09/2019 RBK.7021.11.2019

Status: Rozstrzygnięte

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Tryb zamówienia: Nieograniczony

Termin składania ofert:

Termin otwarcia ofert:

Miejsce złożenia oferty: w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Mrągowo 11-700 Mrągowo ul Królewiecka 60a, pokój nr 6 – sekretariat (na parterze ) lub przesłać pocztą - liczy się data wpływu do siedziby zamawiającego na adres : Urząd Gminy Mrągowo 11-700 Mrągowo ul. Królewiecka 60a.

TED/UZP: UZP: Nr 570510-N-2019 z dnia 2019-07-08 r.