Ogloszenia

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mrągowo

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mrągowo
logo bip gov
Ogloszenia

Ogloszenia

#Data PublikacjiTytułKategoriaStatus
 
16103-03-2020KONKURS „PAMIĄTKA REGIONU WARMII I MAZUR”, ORGANIZOWANY PRZEZ SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO.OgloszeniaAktualny
16228-02-2020Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XVIII Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo RolneOgloszeniaAktualny
16314-02-2020Informacja w związku z realizacją projektu związanego z budową infrastruktury telekomunikacyjnej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz nadzorowanego przez Ministerstwo Cyfryzacji, OgloszeniaAktualny
16416-12-2019Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.) DYREKTOR ZARZĄDU ZLEWNI podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu, 29 listopada 2019 r., na wniosek Spółdzielni Mleczarskiej „MLEKPOL" ul. Elewatorska 13, 19-203 Grajewo reprezentowanej przez Pana Marcina PiwowarczykaOgloszeniaAktualny
16513-11-2019Mrągowo, 13.11.2019r. HK.4020.3.34.2019 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. 11-700 Mrągowo, Os. Mazurskie 1A DECYZJA Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mrągowie działając na podstawie art 162 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2096 z późn. zm.) stwierdza wygaśnięcie decyzji wydanej 17.10.2019r. znak: HK.4020.3.34.2019 w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia z wodociągu w Probarku Nowym z powodu doprowadzenia jej jakości mikrobiologicznej do obowiązujących norm.OgloszeniaAktualny
16613-11-2019Mrągowo, dnia 12.11.2019 r. KOMUNIKAT Nr 2/2019 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mrągowie z dnia 12.11.2019 roku o stwierdzeniu przydatności wody do spożycia w wodociągu Probark Nowy Gmina MrągowoOgloszeniaAktualny
16720-08-2019Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Olsztynie "Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie"OgloszeniaAktualny
16829-07-2019Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnegoOgloszeniaAktualny
16919-07-2019OGŁOSZENIE W ZWIĄZKU Z REALIZOWANĄ PRZEZ GMINĘ MRĄGOWO PROCEDURĄ OPRACOWANIA PROJEKTU BUDOWLANEGO DLA ZADANIA PN.: „BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ Z PRZYŁĄCZAMI W MIEJSCOWOŚCI ŚNIADOWO ORAZ PEŁKOWO, GMINA MRĄGOWO"OgloszeniaAktualny
17017-07-2019NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST W 2019 r. Urząd Gminy Mrągowo informuje, że do 09.08.2019 r. przyjmowane są wnioski o dofinansowanie demontażu i utylizacji wyrobów azbestowych w 2019-2020 r.OgloszeniaAktualny
17104-06-2019Decyzja o zatwierdzeniu taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Mrągowo na okres 3 lat zgodnie z wnioskiem Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. z dnia 12 marca 2018 r.OgloszeniaAktualny
17209-04-2019GMINA MRĄGOWO Beneficjentem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020OgloszeniaAktualny
17330-05-2017Nieodpłatna pomoc prawna na terenie powiatu mrągowskiego.OgloszeniaAktualny
Wyświetlone 161-173 z 173 rekordów.