Obwieszczenia celu publicznego

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mrągowo

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mrągowo
logo bip gov
Obwieszczenia celu publicznego

Obwieszczenia celu publicznego

#Data PublikacjiTytułKategoriaStatus
 
10119-01-2018Obwieszczenie o podjęciu postępowania - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci T-Mobile - obręb geod. WierzbowoObwieszczenia celu publicznegoAktualny
10221-09-2018Obwieszczenie o wydanej decyzji – budowa linii elektroenergetycznej kablowej nn-0,4 kV ze złączami kablowo-pomiarowymi - obręb geodezyjny 10-Kosewo, gmina Mrągowo. Znak sprawy: IPP.6733.7.2018Obwieszczenia celu publicznegoAktualny
10330-01-2018Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czerwonki, gmina MrągowoObwieszczenia celu publicznegoAktualny
10421-09-2018Obwieszczenie o wydanej decyzji – budowa budynku świetlicy i biblioteki wraz z rozbiórką istniejącego innego budynku niemieszkalnego na działce ewidencyjnej nr 153 w obrębie geodezyjnym 10-Kosewo, gmina Mrągowo. Znak sprawy: IPP.6733.15.2018Obwieszczenia celu publicznegoAktualny
10508-02-2018Obwieszczenie - wszczęcie postępowania - budowa publicznych obiektów sportowych Mazurskiej Szkoły Żeglarskiej - działka nr 214/13 obręb Notyst Mały, gmina MrągowoObwieszczenia celu publicznegoAktualny
10608-02-2018Obwieszczenie - postanowienie o zawieszeniu - budowa gazociągu średniego ciśnienia w obrębie Marcinkowo, gmina MrągowoObwieszczenia celu publicznegoAktualny
10712-02-2018Obwieszczenie - wszczęcie postępowania - budowa odcinka sieci wodociągowej - obręb Popowo Salęckie, gmina MrągowoObwieszczenia celu publicznegoAktualny
10814-02-2018Obwieszczenie - wszczęcie postępowania - rozbudowa drogi gminnej publicznej - obręb Zalec, gmina MrągowoObwieszczenia celu publicznegoAktualny
10916-02-2018Obwieszczenie - wszczęcie postępowania - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej - obręb Grabowo, gmina MrągowoObwieszczenia celu publicznegoAktualny
11023-02-2018Obwieszczenie - zawiadomienie - IPP.6733.32.2017 - budowa publicznych obiektów sportowych Mazurskiej Szkoły Żeglarski - obręb Notyst Mały, gmina MrągowoObwieszczenia celu publicznegoAktualny
11116-03-2018Obwieszczenie - znak: IPP.6733.5.2018 - wszczęcie postępowania - budowa sieci wodociągowej - obręb Polska Wieś, gmina MrągowoObwieszczenia celu publicznegoAktualny
11210-04-2018Obwieszczenie o wydanej decyzji - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci T-Mobile - obręb geodezyjny Wierzbowo, gm. Mrągowo, znak: IPP.6733.10.2016Obwieszczenia celu publicznegoAktualny
11311-04-2018Obwieszczenie o wydanej decyzji - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej - obręb geodezyjny Grabowo, gm. Mrągowo, znak: IPP.6733.2.2018Obwieszczenia celu publicznegoAktualny
11420-04-2018Obwieszczenie o wydanej decyzji - rozbudowa drogi gminnej publicznej nr 169043N w obrębie geodezyjnym Zalec, gmina Mrągowo.Obwieszczenia celu publicznegoAktualny
11530-04-2018Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa sieci wodociągowej Mrągowo - Popowo Salęckie - Szestno, gmina Mrągowo.Obwieszczenia celu publicznegoAktualny
11608-05-2018Obwieszczenie o wydanej decyzji - budowa sieci wodociągowej - obręb geodezyjny Polska Wieś, gm. Mrągowo, znak: IPP.6733.5.2018Obwieszczenia celu publicznegoAktualny
11708-05-2018Obwieszczenie o wydanej decyzji - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej - obręb geodezyjny Mierzejewo, gm. Mrągowo, znak: IPP.6733.4.2018Obwieszczenia celu publicznegoAktualny
11830-12-2019Obwieszczenie o wydanej decyzji – przebudowa napowietrznej linii elektroenergetycznej SN 15kV w zakresie wymiany słupów i przewodów na niepełno-izolowane. Teren inwestycji stanowią działki ewidencyjne nr: 59/3, 56/2, 55/2, 52/3, 52/1, 58, 57, 56/3, 52/4 w obrębie geodezyjnym 14-Młynowo oraz działki ewidencyjne: 3136/1, 227/4 w obrębie geodezyjnym 19-Popowo Salęckie, gmina Mrągowo. Znak sprawy: IPP.6733.18.2019.Obwieszczenia celu publicznegoAktualny
11921-02-2020Obwieszczenie o wszczęciu postępowania – budowa sieci wodociągowej na działce ewidencyjnej nr 223/11 w obrębie geodezyjnym 18-Polska Wieś, gmina Mrągowo. Znak sprawy: IPP.6733.2.2020Obwieszczenia celu publicznegoAktualny
12006-03-2018Obwieszczenie - decyzja - IPP.6733.32.2017 - budowa publicznych obiektów sportowych Mazurskiej Szkoły Żeglarskiej - obręb Notyst Mały, gmina MrągowoObwieszczenia celu publicznegoAktualny
Wyświetlone 101-120 z 431 rekordów.