Kategoria: Obwieszczenia celu publicznego

Ogłoszono przez Justyna Bahr

Obwieszczenie - wszczęcie postępowania - budowa publicznych obiektów sportowych Mazurskiej Szkoły Żeglarskiej - działka nr 214/13 obręb Notyst Mały, gmina Mrągowo

Załączniki: