Obwieszczenia celu publicznego

Polityka cookies

Używamy pliki cookies do celów statystycznych i poprawnego działania strony.

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mrągowo
Obwieszczenia celu publicznego

Obwieszczenia celu publicznego

#Data PublikacjiTytułKategoriaStatus
 
2124-10-2021Obwieszczenie o wydanej decyzji – budowa elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV i szafek kablowo-pomiarowych, na działkach ewidencyjnych nr: 30/1, 112/4, 119, 85/2, 85/3, 88, 89, 91, obręb geodezyjny 17-Nowe Bagienice, gmina Mrągowo. Znak sprawy: IPP.6733.29.2021Obwieszczenia celu publicznegoAktualny
2224-10-2021Obwieszczenie o wydanym postanowieniu – zawieszenie postępowania –budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV, na działkach ewidencyjnych nr: 268, 247/2, 246/24, 246/23, 242, 243/1, 287/10, 287/11, 243/2, 248/2 w obrębie geodezyjnym 10-Kosewo, gmina Mrągowo. Znak sprawy: IPP.6733.332021Obwieszczenia celu publicznegoAktualny
2313-10-2021Obwieszczenie o wydanej decyzji - przebudowa i rozbudowa ze względu na zły stan techniczny istniejących rurociągów tłocznych (kanalizacja) dn 400 z przepompowni ścieków PG do oczyszczalni ścieków w Polskiej Wsi oraz komór zlokalizowanych na sieci kanalizacji tłocznej, na działkach ewidencyjnych nr: 286/2, 133/32, 131/25, 3264/1, 133/44, 133/45, obręb geodezyjny 18-Polska Wieś, gmina Mrągowo. Znak sprawy: IPP.6733.17.2021Obwieszczenia celu publicznegoAktualny
2418-08-2021Obwieszczenie o wydanej decyzji – budowa elektroenergetycznej linii kablowej sN 15kV, kanalizacji teletechnicznej z kablem światłowodowym oraz wymiana dwóch słupów elektroenergetycznych sieci kablowej sN 15kV w ramach przebudowy istniejącej elektroenergetycznej sieci kablowej sN 15 kV, na działkach w obrębie Brejdyny gmina Piecki oraz działkach w obrębie Wierzbowo gmina Mrągowo. Znak sprawy: BKR.6733.12.2021.Obwieszczenia celu publicznegoAktualny
2518-08-2021Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia nn-0,4kV, na działkach ewidencyjnych nr: 218/10, 218/11, 218/24, 218/38, 218/40, 218/41, obręb geodezyjny 19-Popowo Salęckie, gmina Mrągowo. Znak sprawy: IPP.6733.26.2021Obwieszczenia celu publicznegoAktualny
2602-07-2021Obwieszczenie o wszczęciu postępowania – przebudowa linii napowietrznej elektroenergetycznej SN 15kV w zakresie budowy sieci kablowej SN 15kV wraz z budową kanalizacji teletechnicznej z kablem światłowodowym i wymianą dwóch stanowisk słupowych linii napowietrznej SN 15 kV, na terenie działek w obrębie Brejdyny gmina Piecki oraz działek w obrębie Wierzbowo gmina Mrągowo. Znak sprawy: BKR.6733.12.2021.Obwieszczenia celu publicznegoAktualny
2702-07-2021Tytuł informacji: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania – budowa sieci kanalizacji sanitarnej, na działkach ewidencyjnych nr: 422/6, 422/9, 422/10, 418/3, 418/6, 423/9, 424/16, 424/13, 419/5, obręb geodezyjny 12-Marcinkowo, gmina Mrągowo. Znak sprawy: IPP.6733.22.2021Obwieszczenia celu publicznegoAktualny
2802-07-2021Obwieszczenie o wszczęciu postępowania – budowa sieci kanalizacji sanitarnej, na działkach ewidencyjnych nr: 418/6, 474, 418/4, 418/3, obręb geodezyjny 12-Marcinkowo, gmina Mrągowo. Znak sprawy: IPP.6733.16.2021Obwieszczenia celu publicznegoAktualny
2902-07-2021Obwieszczenie o wydanej decyzji – budowa gazociągu średniego ciśnienia z rur PE o średnicy dn 63 mm oraz 4 (czterech) przyłączy gazu średniego ciśnienia, na działkach ewidencyjnych nr: 188/4, 248/5, 249/7, 249/9, obręb geodezyjny 12-Marcinkowo, gmina Mrągowo. Znak sprawy: IPP.6733.13.2021Obwieszczenia celu publicznegoAktualny
3002-07-2021Obwieszczenie o wydanej decyzji – budowa sieci i urządzeń elektroenergetycznych SN 15kV i nN 0,4kV, na działkach ewidencyjnych nr: 104, 106, 108/1, 256, 258, 156/4, 156/3, 156/10, 156/9 obręb geodezyjny 11-Krzywe, gmina Mrągowo. Znak sprawy: IPP.6733.30.2020Obwieszczenia celu publicznegoAktualny
3127-05-2021Obwieszczenie – postanowienie o podjęciu postępowania – budowa sieci i urządzeń elektroenergetycznych SN 15kV i nN 0,4kV, na działkach ewidencyjnych nr: 156/1, 122/1, 104, 106, 47/4, 111/1, 96/1, 256, 3024, 158, 306, 111/3, 257, 258, 157, 156/9, 156/10, 156/3, 108/1, 156/4, 110, 113/3, 112, 113/2, 114/1, 115/3, 115/2, 117, 116, 3025/4, 119, 120 obręb 11-Krzywe, gmina Mrągowo. Znak sprawy: IPP.6733.30.2020Obwieszczenia celu publicznegoAktualny
3227-05-2021Obwieszczenie o wydanej decyzji – rozbiórka linii napowietrznej 0,4 kV i słupów oraz przebudowie i budowie linii napowietrznej 0,4 kV i słupów, na działkach ewidencyjnych nr: 20/3, 23/7, 23/5, 24/7, 26/4, 145/1, 34, 35, 19/6 obręb geodezyjny 02-Bagienice Małe, gmina Mrągowo. Znak sprawy: IPP.6733.12.2021Obwieszczenia celu publicznegoAktualny
3327-05-2021Obwieszczenie o wydanej decyzji – budowa sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcie 0,4 kV wraz ze złączem kablowym, na działkach ewidencyjnych nr: 236/5, 242, 243/2, 243/3, 243/4, 243/8, 243/9, 243/12, 243/13, 243/14, 243/15, 243/16, 243/17, 243/18, 256, 279 w obrębie geodezyjnym 11-Krzywe, gmina Mrągowo. Znak sprawy: IPP.6733.10.2021Obwieszczenia celu publicznegoAktualny
3427-05-2021Obwieszczenie o wydanej decyzji – budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowym, na działkach ewidencyjnych nr: 19/1, 216, 217/18, 402/11, 402/8, 402/7, 402/10, 402/12, obręb geodezyjny 12-Marcinkowo, gmina Mrągowo. Znak sprawy: IPP.6733.9.2021Obwieszczenia celu publicznegoAktualny
3511-05-2021Obwieszczenie o wszczęciu postępowania – budowa gazociągu średniego ciśnienia z rur PE o średnicy 63 mm wraz z przyłączem gazu PE 25 mm, na działkach ewidencyjnych nr: 231, 264/71, 264/81, obręb geodezyjny 12-Marcinkowo, gmina Mrągowo. Znak sprawy: IPP.6733.15.2021Obwieszczenia celu publicznegoAktualny
3604-05-2021Obwieszczenie o wszczęciu postępowania – budowa elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia wraz ze złączami kablowymi, na części działki ewidencyjnej nr 136/12, obręb geodezyjny 15-Muntowo, gmina Mrągowo. Znak sprawy: IPP.6733.14.2021Obwieszczenia celu publicznegoAktualny
3704-05-2021Obwieszczenie o wszczęciu postępowania – gazociągu średniego ciśnienia z rur PE o średnicy dn 63 mm oraz 4 (czterech) przyłączy gazu średniego ciśnienia, na działkach ewidencyjnych nr: 188/4, 248/5, 249/7, 249/9, obręb geodezyjny 12-Marcinkowo, gmina Mrągowo. Znak sprawy: IPP.6733.13.2021Obwieszczenia celu publicznegoAktualny
3804-05-2021Obwieszczenie o wydanej decyzji – budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN 0,4kV, na działkach ewidencyjnych nr: 46, 93/1, 117/1, 90, 22/9, 22/10, 15, 91, 116/3, 7/3, 116/2, 116/4, 4, 2/3, 2/4, 2/6, 2/11, 2/7, 1/3, 1/6, 83, obręb geodezyjny 1-Bagienice, gmina Mrągowo. Znak sprawy: IPP.6733.11.2021Obwieszczenia celu publicznegoAktualny
3904-05-2021Obwieszczenie o wydanej decyzji – budowa elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4kV wraz ze złączami, na działkach ewidencyjnych nr: 113, 27/3, 27/2, 27/6, 118/1, 118/2, 118/3, 118/4, 118/5, 26/3, 26/4, 26/5, obręb geodezyjny 1-Bagienice, gmina Mrągowo. Znak sprawy: IPP.6733.8.2021Obwieszczenia celu publicznegoAktualny
4004-05-2021Obwieszczenie o wydanej decyzji – budowa sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcie 0,4 kV wraz ze złączem kablowym, na działkach ewidencyjnych nr: 106/84, 106/7 w obrębie geodezyjnym 14-Młynowo, gmina Mrągowo. Znak sprawy: IPP.6733.7.2021Obwieszczenia celu publicznegoAktualny
Wyświetlone 21-40 z 332 rekordów.