Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Obwieszczenia celu publicznego

Ogłoszono przez Marcin Banach

Obwieszczenie o wydanym postanowieniu – zawieszenie postępowania –budowa 2(dwóch) elektroenergetycznych linii kablowych WN 110kV zasilających GPZ Mrągowo Zachód wraz z infrastrukturą towarzyszącą, TEREN I na działkach ewid. nr: 28/5, 28/4, 29/5, 29/3, 155, 30/11, 30/14, 30/13, 30/8, 81/7, 46/9, 46/7, 46/6, 47/4, 48/5, 106/67, 106/16, 95/7, 94/3, 97/4, 102, 103/4, 105/2, 63/5 i 74/5, obręb geod. 14-Młynowo oraz TEREN II na działkach ewid. nr: 361/3 i 361/11, obręb geod. 18-Polska Wieś, gm. Mrągowo. Znak sprawy: IPP.6733.40.2020 więcej »