Wersja obowiązująca z dnia

Zarządzenie o zmianie terminu składania ofert w otwartym konkursie ofert na 2023 r.

Treść zarządzenia dostępna jest w załączniku.

Załączniki