Wersja obowiązująca z dnia

Obwieszczenie o wydanej decyzji – budowa kablowej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV do oświetlenia drogi, na działce ewidencyjnej nr 155 w obrębie geodezyjnym 14-Młynowo oraz na działkach ewidencyjnych nr: 145/3 i 377/2 w obrębie geodezyjnym 15-Muntowo, gmina Mrągowo. Znak sprawy: IPP.6733.1.2022.

Treść informacji: w załączeniu plik doc.

Załączniki