Wersja obowiązująca z dnia

Obwieszczenie o wydanej decyzji – przebudowa napowietrznej sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV wraz z budową przyłącza kablowego elektroenergetycznego nn 0,4kV na częściach działek nr: 402/1, 397/1, 399/3, 400/2, 395, 94/3, 382, 381/3 oraz 381/6 w obrębie geodezyjnym Użranki, gmina Mrągowo. Znak sprawy: IPP.6733.15.2022.

Treść informacji: w załączeniu plik doc

Załączniki