UCHWAŁY ANTYSMOGOWE DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO – MAZURSKIEGO – WEŹ UDZIAŁ W KONSULTACJACH !

Polityka cookies

Używamy pliki cookies do celów statystycznych i poprawnego działania strony.

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mrągowo
Ochrona środowiska
Wersja z dnia

UCHWAŁY ANTYSMOGOWE DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO – MAZURSKIEGO – WEŹ UDZIAŁ W KONSULTACJACH !

UCHWAŁY ANTYSMOGOWE DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO – MAZURSKIEGO – WEŹ UDZIAŁ W KONSULTACJACH !

 

Do 21 stycznia 2022 roku każdy mieszkaniec regionu może zgłosić swoje uwagi i wnioski odnośnie projektów uchwał w sprawie wprowadzenia na terenie województwa warmińsko-mazurskiego ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw stałych. W skrócie chodzi tu o tzw. "uchwały antysmogowe", które będą procedowane w Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego już w lutym 2022 r.

Sejmik województwa warmińsko-mazurskiego w drodze uchwał może wprowadzić na terenie województwa ograniczenia lub zakazy w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Zapisy zawarte w uchwałach będą bezpośrednio dotyczyły mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego.

Na dokumentację przedmiotowej sprawy składają się:

1) Projekt „uchwały antysmogowej“ dla obszarów miast – projekt uchwały sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego w sprawie wprowadzenia na obszarach miast w województwie warmińsko-mazurskim ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

2) Projekt „uchwały antysmogowej“ dla terenów poza obszarami miast – projekt uchwały sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego w sprawie wprowadzenia na terenach poza obszarami miast w województwie warmińsko-mazurskim, ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Projekty powyższych „uchwał antysmogowych“ udostępnione są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (BIP) pod adresem: https://bip.warmia.mazury.pl/, w zakładce: Konsultacje społeczne, gdzie znajdują się szczegółowe informacje dotyczące procedur i przebiegu konsultacji oraz formularz zgłaszania uwag, opinii i wniosków.

Uwagi i wnioski można składać w terminie do 21 stycznia 2022 roku włącznie.

 

Załączniki