Ogłoszono przez Marcin Banach

Informacje na temat gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mrągowo (2017-2018)