Wersja obowiązująca z dnia

DODATEK GAZOWY

DODATEK GAZOWY
wydłużony okres refundacji podatku VAT

Palnik gazowy

Zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, o zwrot podatku VAT
za gaz mogą się ubiegać te gospodarstwa domowe, które używają gazu do celów grzewczych. Oznacza to, że gaz musi być wykorzystywany do ogrzewania domu lub mieszkania.

Refundacji podlega VAT od paliw gazowych tj. gaz ziemny wysokometanowy
lub zaazotowany, w tym skroplony gaz ziemny oraz propan-butan lub inne rodzaje gazu palnego, dostarczane za pomocą sieci gazowej, a także biogaz rolniczy

 

Kryterium dochodowe wynosi:

  • 2100 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,
  • 1500 zł/os. w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.

 

 

Rok kalendarzowy, którego dotyczy dochód:

2022 rok - w przypadku wniosku złożonego w okresie od 01 sierpnia 2023 r.

 

Wpis źródła ciepła do CEEB

Główne źródło ogrzewania musi być wpisane lub zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków do dnia wejścia w życie ustawy, albo po tym dniu - w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do CEEB.

 

 

Równowartość VAT-u zwracana będzie na podstawie faktury za gaz

O przyznanie refundacji podatku VAT można się ubiegać po otrzymaniu, a następnie opłaceniu faktury VAT dokumentującej dostarczenie paliw gazowych w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r.                              do dnia 31 grudnia 2023 r. oraz od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r.
Wniosek o refundację podatku VAT składa się w terminie do dnia 30 września 2024 r. lub w ciągu 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.

 

MIESZKAŃCY GMINY MRĄGOWO
WNIOSEK O REFUNDACJĘ PODATKU VAT SKŁADAJĄ
W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W MRĄGOWIE

UL. WOJSKA POLSKIEGO 5A/12, 11-700 MRĄGOWO
(POKÓJ NUMER 8)

tel. kont. 89 741 33 07 wew. 5

 

Załączniki