Kategoria: Obwieszczenia celu publicznego

Ogłoszono przez Marcin Banach

Obwieszczenie o wydanym postanowieniu - budowa linii elektroenergetycznej kablowej - obręb geodezyjny Kosewo, gm. Mrągowo, znak: IPP.6733.7.2018

Załączniki: