Wersja obowiązująca z dnia

REJESTR GMINNYCH JEDNOSTEK POMOCNICZYCH

REJESTR GMINNYCH JEDNOSTEK POMOCNICZYCH

 

Lp.

Nazwa jednostki

miejscowości wchodzące
w skład sołectwa

Podstawa prawna

Sołtys

1

Sołectwo
Bagienice

Bagienice

Załącznik nr 1
do UCHWAŁY Nr XVII/113/19,
Rady Gminy Mrągowo, z dnia 17 października  2019r.,
w sprawie uchwalenia statutów sołectw.
Dz. Urz. Woj. Warm. Maz. z 2019r., poz. 5617

Żornaczuk Barbara

2

Sołectwo
Bagienice 

Małe

Bagienice Małe, Joachimowo

Załącznik nr 2
do UCHWAŁY Nr XVII/113/19,
Rady Gminy Mrągowo, z dnia 17 października  2019r.,
w sprawie uchwalenia statutów sołectw.
Dz. Urz. Woj. Warm. Maz. z 2019r., poz. 5617

Barszcz Laura

3

Sołectwo
Boża Wólka

Boża Wólka, Witomin

Załącznik nr 3
do UCHWAŁY Nr XVII/113/19,
Rady Gminy Mrągowo, z dnia 17 października  2019r.,
w sprawie uchwalenia statutów sołectw.
Dz. Urz. Woj. Warm. Maz. z 2019r., poz. 5617

Więcko Kazimierz

4

Sołectwo
Boże

Boże,
Boże Małe, Brodzikowo

Załącznik nr 4
do UCHWAŁY Nr XVII/113/19,
Rady Gminy Mrągowo, z dnia 17 października  2019r.,
w sprawie uchwalenia statutów sołectw.
Dz. Urz. Woj. Warm. Maz. z 2019r., poz. 5617

Pryślak Michał

5

Sołectwo
Budziska

Budziska

Załącznik nr 5
do UCHWAŁY Nr XVII/113/19,
Rady Gminy Mrągowo, z dnia 17 października  2019r.,
w sprawie uchwalenia statutów sołectw.
Dz. Urz. Woj. Warm. Maz. z 2019r., poz. 5617

Krysztopik Kamila

6

Sołectwo
Gązwa

Gązwa,
Stamka

Załącznik nr 6
do UCHWAŁY Nr XVII/113/19,
Rady Gminy Mrągowo, z dnia 17 października  2019r.,
w sprawie uchwalenia statutów sołectw.
Dz. Urz. Woj. Warm. Maz. z 2019r., poz. 5617

Wandyk Anna

7

Sołectwo
Grabowo

Dobroszewo,
Głazowo,
Grabowo

Załącznik nr 7
do UCHWAŁY Nr XVII/113/19,
Rady Gminy Mrągowo, z dnia 17 października  2019r.,
w sprawie uchwalenia statutów sołectw.
Dz. Urz. Woj. Warm. Maz. z 2019r., poz. 5617

Lange

Janusz

8

Sołectwo
Gronowo

Gronowo,
Palestyna

Załącznik nr 8
do UCHWAŁY Nr XVII/113/19,
Rady Gminy Mrągowo, z dnia 17 października  2019r.,
w sprawie uchwalenia statutów sołectw.
Dz. Urz. Woj. Warm. Maz. z 2019r., poz. 5617

Jurczyk Edmund

9

Sołectwo
Karwie

Gwiazdowo,
Karwie

Załącznik nr 9
do UCHWAŁY Nr XVII/113/19,
Rady Gminy Mrągowo, z dnia 17 października  2019r.,
w sprawie uchwalenia statutów sołectw.
Dz. Urz. Woj. Warm. Maz. z 2019r., poz. 5617

Lemańska Dorota

10

Sołectwo
Kiersztanowo

Kiersztanowo, Sobięcin

Załącznik nr 10
do UCHWAŁY Nr XVII/113/19,
Rady Gminy Mrągowo, z dnia 17 października  2019r.,
w sprawie uchwalenia statutów sołectw.
Dz. Urz. Woj. Warm. Maz. z 2019r., poz. 5617

Panasewicz Wioleta

11

Sołectwo
Kosewo

Kosewo, Kosewo Górne, Kucze,
Zawada

Załącznik nr 11
do UCHWAŁY Nr XVII/113/19,
Rady Gminy Mrągowo, z dnia 17 października  2019r.,
w sprawie uchwalenia statutów sołectw.
Dz. Urz. Woj. Warm. Maz. z 2019r., poz. 5617

Zembik Magdalena

12

Sołectwo
Krzywe

Krzesowo,
Krzywe,
Krzywiec

Załącznik nr 12
do UCHWAŁY Nr XVII/113/19,
Rady Gminy Mrągowo, z dnia 17 października  2019r.,
w sprawie uchwalenia statutów sołectw.
Dz. Urz. Woj. Warm. Maz. z 2019r., poz. 5617

Przybysz Zdzisław

13

Sołectwo
Lembruk

Lembruk

Załącznik nr 13
do UCHWAŁY Nr XVII/113/19,
Rady Gminy Mrągowo, z dnia 17 października  2019r.,
w sprawie uchwalenia statutów sołectw.
Dz. Urz. Woj. Warm. Maz. z 2019r., poz. 5617

Olszewski Tomasz

14

Sołectwo
Marcinkowo

Marcinkowo

Załącznik nr 14
do UCHWAŁY Nr XVII/113/19,
Rady Gminy Mrągowo, z dnia 17 października  2019r.,
w sprawie uchwalenia statutów sołectw.
Dz. Urz. Woj. Warm. Maz. z 2019r., poz. 5617

Biedka Jarosław

15

Sołectwo
Mierzejewo

Mierzejewo,
Sądry

Załącznik nr 15
do UCHWAŁY Nr XVII/113/19,
Rady Gminy Mrągowo, z dnia 17 października  2019r.,
w sprawie uchwalenia statutów sołectw.
Dz. Urz. Woj. Warm. Maz. z 2019r., poz. 5617

Chalimoniuk Stanisława

16

Sołectwo 
Młynowo

Młynowo, Dymnikowo

Załącznik nr 16
do UCHWAŁY Nr XVII/113/19,
Rady Gminy Mrągowo, z dnia 17 października  2019r.,
w sprawie uchwalenia statutów sołectw.
Dz. Urz. Woj. Warm. Maz. z 2019r., poz. 5617

Jaroszek Grzegorz

17

Sołectwo 
Muntowo

Czerwonki, Muntowo,
Pełkowo,
Piotrówka,
Poręby,
Śniadowo, Troszczykowo, Wola Muntowska

Załącznik nr 17
do UCHWAŁY Nr XVII/113/19,
Rady Gminy Mrągowo, z dnia 17 października  2019r.,
w sprawie uchwalenia statutów sołectw.
Dz. Urz. Woj. Warm. Maz. z 2019r., poz. 5617

Świądro Włodzimierz

18

Sołectwo 
Nikutowo

Nikutowo

Załącznik nr 18

do UCHWAŁY Nr XVII/113/19,
Rady Gminy Mrągowo, z dnia 17 października  2019r.,
w sprawie uchwalenia statutów sołectw.
Dz. Urz. Woj. Warm. Maz. z 2019r., poz. 5617

Brodzik

Rafał

19

Sołectwo 
Notyst Mały

Notyst Dolny, Notyst Mały, Notyst Wielki

Załącznik nr 19
do UCHWAŁY Nr XVII/113/19,
Rady Gminy Mrągowo, z dnia 17 października  2019r.,
w sprawie uchwalenia statutów sołectw.
Dz. Urz. Woj. Warm. Maz. z 2019r., poz. 5617

Godowicz Irina

20

Sołectwo 
Nowe 

Bagienice

Nowe Bagienice, Wólka Bagnowska

Załącznik nr 20
do UCHWAŁY Nr XVII/113/19,
Rady Gminy Mrągowo, z dnia 17 października  2019r.,
w sprawie uchwalenia statutów sołectw.
Dz. Urz. Woj. Warm. Maz. z 2019r., poz. 5617

Gleba

Witold

21

Sołectwo 
Polska Wieś

Lasowiec, Polska Wieś

Załącznik nr 21
do UCHWAŁY Nr XVII/113/19,
Rady Gminy Mrągowo, z dnia 17 października  2019r.,
w sprawie uchwalenia statutów sołectw.
Dz. Urz. Woj. Warm. Maz. z 2019r., poz. 5617

Bacławska Ewa

22

Sołectwo 
Popowo Salęckie

Popowo

Salęckie

Załącznik nr 22
do UCHWAŁY Nr XVII/113/19,
Rady Gminy Mrągowo, z dnia 17 października  2019r.,
w sprawie uchwalenia statutów sołectw.
Dz. Urz. Woj. Warm. Maz. z 2019r., poz. 5617

Snarski

Rafał

23

Sołectwo 
Probark

Miejski Las,
Nowy Probark, Probark

Załącznik nr 23
do UCHWAŁY Nr XVII/113/19,
Rady Gminy Mrągowo, z dnia 17 października  2019r.,
w sprawie uchwalenia statutów sołectw.
Dz. Urz. Woj. Warm. Maz. z 2019r., poz. 5617

Taradejna Barbara

24

Sołectwo 
Ruska Wieś

Ruska Wieś

Załącznik nr 24
do UCHWAŁY Nr XVII/113/19,
Rady Gminy Mrągowo, z dnia 17 października  2019r.,
w sprawie uchwalenia statutów sołectw.
Dz. Urz. Woj. Warm. Maz. z 2019r., poz. 5617

Abramczyk Stanisław

25

Sołectwo 
Rydwągi

Rydwągi

Załącznik nr 25
do UCHWAŁY Nr XVII/113/19,
Rady Gminy Mrągowo, z dnia 17 października  2019r.,
w sprawie uchwalenia statutów sołectw.
Dz. Urz. Woj. Warm. Maz. z 2019r., poz. 5617

Nicewicz Adam

26

Sołectwo
Szczerzbowo

Szczerzbowo

Załącznik nr 26
do UCHWAŁY Nr XVII/113/19,
Rady Gminy Mrągowo, z dnia 17 października  2019r.,
w sprawie uchwalenia statutów sołectw.
Dz. Urz. Woj. Warm. Maz. z 2019r., poz. 5617

Sawicka Beata

27

Sołectwo
Szestno

Szestno,
Wymysły

Załącznik nr 27
do UCHWAŁY Nr XVII/113/19,
Rady Gminy Mrągowo, z dnia 17 października  2019r.,
w sprawie uchwalenia statutów sołectw.
Dz. Urz. Woj. Warm. Maz. z 2019r., poz. 5617

Smolińska Grażyna

28

Sołectwo
Użranki

Użranki

Załącznik nr 28
do UCHWAŁY Nr XVII/113/19,
Rady Gminy Mrągowo, z dnia 17 października  2019r.,
w sprawie uchwalenia statutów sołectw.
Dz. Urz. Woj. Warm. Maz. z 2019r., poz. 5617

Kozłowska Beata

29

Sołectwo
Wierzbowo

Wierzbowo, Wólka 

Baranowska

Załącznik nr 29
do UCHWAŁY Nr XVII/113/19,
Rady Gminy Mrągowo, z dnia 17 października  2019r.,
w sprawie uchwalenia statutów sołectw.
Dz. Urz. Woj. Warm. Maz. z 2019r., poz. 5617

Groszkowski Krzysztof

30

Sołectwo
Wyszembork

Biestrzykowo, Wyszembork

Załącznik nr 30
do UCHWAŁY Nr XVII/113/19,
Rady Gminy Mrągowo, z dnia 17 października  2019r.,
w sprawie uchwalenia statutów sołectw.
Dz. Urz. Woj. Warm. Maz. z 2019r., poz. 5617

Grzesiak Marianna

31

Sołectwo
Zalec

Zalec

Załącznik nr 31
do UCHWAŁY Nr XVII/113/19,
Rady Gminy Mrągowo, z dnia 17 października  2019r.,
w sprawie uchwalenia statutów sołectw.
Dz. Urz. Woj. Warm. Maz. z 2019r., poz. 5617

Ciołek

Robert

Załączniki