Wersja nieobowiązująca z dnia

REJESTR GMINNYCH JEDNOSTEK POMOCNICZYCH

REJESTR GMINNYCH JEDNOSTEK POMOCNICZYCH

Lp.

Nazwa jednostki

miejscowości wchodzące
w skład sołectwa

Podstawa prawna

Sołtys

1

Sołectwo
Bagienice

Bagienice

Załącznik nr 1
do UCHWAŁY Nr XXVIII/226/05,
Rady Gminy Mrągowo, z dnia 15 kwietnia 2005r.,
w sprawie uchwalenia statutów sołectw.
Dz.Urz. Woj. Warm.Maz. z 2005r., Nr 65 poz. 928

Żornaczuk Barbara

2

Sołectwo
Bagienice Małe

Bagienice Małe, Joachimowo

Załącznik nr 2
do UCHWAŁY Nr XXVIII/226/05,
Rady Gminy Mrągowo, z dnia 15 kwietnia 2005r.,
w sprawie uchwalenia statutów sołectw.
Dz.Urz. Woj. Warm.Maz. z 2005r., Nr 65 poz. 928

Barszcz Laura

3

Sołectwo
Boża Wólka

Boża Wólka, Witomin

Załącznik nr 3
do UCHWAŁY Nr XXVIII/226/05,
Rady Gminy Mrągowo, z dnia 15 kwietnia 2005r.,
w sprawie uchwalenia statutów sołectw.
Dz.Urz. Woj. Warm.Maz. z 2005r., Nr 65 poz. 928

Więcko Kazimierz

4

Sołectwo
Boże

Boże,
Boże Małe, Brodzikowo

Załącznik nr 4
do UCHWAŁY Nr XXVIII/226/05,
Rady Gminy Mrągowo, z dnia 15 kwietnia 2005r.,
w sprawie uchwalenia statutów sołectw.
Dz.Urz. Woj. Warm.Maz. z 2005r., Nr 65 poz. 928

Pryślak Michał

5

Sołectwo
Budziska

Budziska

Załącznik nr 2
do UCHWAŁY Nr XXVIII/225/05,
Rady Gminy Mrągowo, z dnia 15 kwietnia 2005r.,
w sprawie utworzenia sołectwa Budziska i nadania statutu.
Dz.Urz. Woj. Warm.Maz. z 2005r., Nr 65 poz. 927

Makuszek Janina

6

Sołectwo
Gązwa

Gązwa,
Stamka

Załącznik nr 5
do UCHWAŁY Nr XXVIII/226/05,
Rady Gminy Mrągowo, z dnia 15 kwietnia 2005r.,
w sprawie uchwalenia statutów sołectw.
Dz.Urz. Woj. Warm.Maz. z 2005r., Nr 65 poz. 928

Wandyk Anna

7

Sołectwo
Grabowo

Dobroszewo,
Głazowo,
Grabowo

Załącznik nr 6
do UCHWAŁY Nr XXVIII/226/05,
Rady Gminy Mrągowo, z dnia 15 kwietnia 2005r.,
w sprawie uchwalenia statutów sołectw.
Dz.Urz. Woj. Warm.Maz. z 2005r., Nr 65 poz. 928

Lange Janusz

8

Sołectwo
Gronowo

Gronowo,
Palestyna

Załącznik nr 7
do UCHWAŁY Nr XXVIII/226/05,
Rady Gminy Mrągowo, z dnia 15 kwietnia 2005r.,
w sprawie uchwalenia statutów sołectw.
Dz.Urz. Woj. Warm.Maz. z 2005r., Nr 65 poz. 928

Jurczyk Edmund

9

Sołectwo
Karwie

Gwiazdowo,
Karwie

Załącznik nr 8
do UCHWAŁY Nr XXVIII/226/05,
Rady Gminy Mrągowo, z dnia 15 kwietnia 2005r.,
w sprawie uchwalenia statutów sołectw.
Dz.Urz. Woj. Warm.Maz. z 2005r., Nr 65 poz. 928

Lemańska Dorota

10

Sołectwo
Kiersztanowo

Kiersztanowo, Sobięcin

Załącznik nr 9
do UCHWAŁY Nr XXVIII/226/05,
Rady Gminy Mrągowo, z dnia 15 kwietnia 2005r.,
w sprawie uchwalenia statutów sołectw.
Dz.Urz. Woj. Warm.Maz. z 2005r., Nr 65 poz. 928

Gertner Andrzej

11

Sołectwo
Kosewo

Kosewo, Kosewo Górne, Kucze,
Zawada

Załącznik nr 10
do UCHWAŁY Nr XXVIII/226/05,
Rady Gminy Mrągowo, z dnia 15 kwietnia 2005r.,
w sprawie uchwalenia statutów sołectw.
Dz.Urz. Woj. Warm.Maz. z 2005r., Nr 65 poz. 928

Zembik Magdalena

12

Sołectwo
Krzywe

Krzesowo,
Krzywe,
Krzywiec

Załącznik nr 11
do UCHWAŁY Nr XXVIII/226/05,
Rady Gminy Mrągowo, z dnia 15 kwietnia 2005r.,
w sprawie uchwalenia statutów sołectw.
Dz.Urz. Woj. Warm.Maz. z 2005r., Nr 65 poz. 928

Przybysz Zdzisław

13

Sołectwo
Lembruk

Lembruk

Załącznik nr 2
do UCHWAŁY Nr XXVIII/224/05,
Rady Gminy Mrągowo, z dnia 15 kwietnia 2005r.,
w sprawie utworzenia sołectwa Lembruk i nadania statutu.
Dz.Urz. Woj. Warm.Maz. z 2005r., Nr 65 poz. 926

Olszewski Tomasz

14

Sołectwo
Marcinkowo

Marcinkowo

Załącznik nr 12
do UCHWAŁY Nr XXVIII/226/05,
Rady Gminy Mrągowo, z dnia 15 kwietnia 2005r.,
w sprawie uchwalenia statutów sołectw.
Dz.Urz. Woj. Warm.Maz. z 2005r., Nr 65 poz. 928

Biedka Jarosław

15

Sołectwo
Mierzejewo

Mierzejewo,
Sądry

Załącznik nr 13
do UCHWAŁY Nr XXVIII/226/05,
Rady Gminy Mrągowo, z dnia 15 kwietnia 2005r.,
w sprawie uchwalenia statutów sołectw.
Dz.Urz. Woj. Warm.Maz. z 2005r., Nr 65 poz. 928

Walinowicz Konrad

16

Sołectwo 
Młynowo

Młynowo, Dymnikowo

Załącznik nr 14
do UCHWAŁY Nr XXVIII/226/05,
Rady Gminy Mrągowo, z dnia 15 kwietnia 2005r.,
w sprawie uchwalenia statutów sołectw.
Dz.Urz. Woj. Warm.Maz. z 2005r., Nr 65 poz. 928

Jaroszek Grzegorz

17

Sołectwo 
Muntowo

Czerwonki, Muntowo,
Pełkowo,
Piotrówka,
Poręby,
Śniadowo, Troszczykowo, Wola Muntowska

Załącznik nr 15
do UCHWAŁY Nr XXVIII/226/05,
Rady Gminy Mrągowo, z dnia 15 kwietnia 2005r.,
w sprawie uchwalenia statutów sołectw.
Dz.Urz. Woj. Warm.Maz. z 2005r., Nr 65 poz. 928

Świądro Włodzimierz

18

Sołectwo 
Nikutowo

Nikutowo

UCHWAŁA Nr XI/57/07
Rady Gminy Mrągowo, z dnia 5 września 2007r.,
w sprawie utworzenia sołectwa Nikutowo i nadania statutu.
Dz.Urz. Woj. Warm.Maz. z 2007r., Nr 164 poz. 2151

Brodzik Rafał

19

Sołectwo 
Notyst Mały

Notyst Dolny, Notyst Mały, Notyst Wielki

Załącznik nr 16
do UCHWAŁY Nr XXVIII/226/05,
Rady Gminy Mrągowo, z dnia 15 kwietnia 2005r.,
w sprawie uchwalenia statutów sołectw.
Dz.Urz. Woj. Warm.Maz. z 2005r., Nr 65 poz. 928

Godowicz Irina

20

Sołectwo 
Nowe Bagienice

Nowe Bagienice, Wólka Bagnowska

Załącznik nr 17
do UCHWAŁY Nr XXVIII/226/05,
Rady Gminy Mrągowo, z dnia 15 kwietnia 2005r.,
w sprawie uchwalenia statutów sołectw.
Dz.Urz. Woj. Warm.Maz. z 2005r., Nr 65 poz. 928

Gleba Witold

21

Sołectwo 
Polska Wieś

Lasowiec, Polska Wieś

Załącznik nr 18
do UCHWAŁY Nr XXVIII/226/05,
Rady Gminy Mrągowo, z dnia 15 kwietnia 2005r.,
w sprawie uchwalenia statutów sołectw.
Dz.Urz. Woj. Warm.Maz. z 2005r., Nr 65 poz. 928

Bacławska Ewa

22

Sołectwo 
Popowo Salęckie

Popowo Salęckie

Załącznik nr 19
do UCHWAŁY Nr XXVIII/226/05,
Rady Gminy Mrągowo, z dnia 15 kwietnia 2005r.,
w sprawie uchwalenia statutów sołectw.
Dz.Urz. Woj. Warm.Maz. z 2005r., Nr 65 poz. 928

Snarski Rafał

23

Sołectwo 
Probark

Miejski Las,
Nowy Probark, Probark

Załącznik nr 20
do UCHWAŁY Nr XXVIII/226/05,
Rady Gminy Mrągowo, z dnia 15 kwietnia 2005r.,
w sprawie uchwalenia statutów sołectw.
Dz.Urz. Woj. Warm.Maz. z 2005r., Nr 65 poz. 928

Taradejna Barbara

24

Sołectwo 
Ruska Wieś

Ruska Wieś

Załącznik nr 21
do UCHWAŁY Nr XXVIII/226/05,
Rady Gminy Mrągowo, z dnia 15 kwietnia 2005r.,
w sprawie uchwalenia statutów sołectw.
Dz.Urz. Woj. Warm.Maz. z 2005r., Nr 65 poz. 928

Abramczyk Stanisław

25

Sołectwo 
Rydwągi

Rydwągi

Załącznik nr 22
do UCHWAŁY Nr XXVIII/226/05,
Rady Gminy Mrągowo, z dnia 15 kwietnia 2005r.,
w sprawie uchwalenia statutów sołectw.
Dz.Urz. Woj. Warm.Maz. z 2005r., Nr 65 poz. 928

Nicewicz Adam

26

Sołectwo
Szczerzbowo

Szczerzbowo

Załącznik nr 23
do UCHWAŁY Nr XXVIII/226/05,
Rady Gminy Mrągowo, z dnia 15 kwietnia 2005r.,
w sprawie uchwalenia statutów sołectw.
Dz.Urz. Woj. Warm.Maz. z 2005r., Nr 65 poz. 928

Sawicka Beata

27

Sołectwo
Szestno

Szestno,
Wymysły

Załącznik nr 24
do UCHWAŁY Nr XXVIII/226/05,
Rady Gminy Mrągowo, z dnia 15 kwietnia 2005r.,
w sprawie uchwalenia statutów sołectw.
Dz.Urz. Woj. Warm.Maz. z 2005r., Nr 65 poz. 928

Smolińska Grażyna

28

Sołectwo
Użranki

Użranki

Załącznik nr 25
do UCHWAŁY Nr XXVIII/226/05,
Rady Gminy Mrągowo, z dnia 15 kwietnia 2005r.,
w sprawie uchwalenia statutów sołectw.
Dz.Urz. Woj. Warm.Maz. z 2005r., Nr 65 poz. 928

Winiarz Małgorzata

29

Sołectwo
Wierzbowo

Wierzbowo, Wólka Baranowska

Załącznik nr 26
do UCHWAŁY Nr XXVIII/226/05,
Rady Gminy Mrągowo, z dnia 15 kwietnia 2005r.,
w sprawie uchwalenia statutów sołectw.
Dz.Urz. Woj. Warm.Maz. z 2005r., Nr 65 poz. 928

Groszkowski Krzysztof

30

Sołectwo
Wyszembork

Biestrzykowo, Wyszembork

Załącznik nr 27
do UCHWAŁY Nr XXVIII/226/05,
Rady Gminy Mrągowo, z dnia 15 kwietnia 2005r.,
w sprawie uchwalenia statutów sołectw.
Dz.Urz. Woj. Warm.Maz. z 2005r., Nr 65 poz. 928

Grzesiak Marianna

31

Sołectwo
Zalec

Zalec

Załącznik nr 28
do UCHWAŁY Nr XXVIII/226/05,
Rady Gminy Mrągowo, z dnia 15 kwietnia 2005r.,
w sprawie uchwalenia statutów sołectw.
Dz.Urz. Woj. Warm.Maz. z 2005r., Nr 65 poz. 928

Ciołek Robert

Wersja nieobowiązująca

Strona może zawierać nieaktualną treść i załączniki. Możesz pozostać na tej stronie lub przejść na wersję z obowiązującą zawartością.