w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Szestno na lata 2011-2017

Polityka cookies

Używamy pliki cookies do celów statystycznych i poprawnego działania strony.

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mrągowo
Akty prawne
Wersja z dnia

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Szestno na lata 2011-2017

  • Numer aktu VIII/87/11
  • Rodzaj aktu Uchwały
  • Data podjęcia
  • Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  • Status Obowiązujący
  • Traci moc XXV/209/09

Informacje dodatkowe:

Rada Gminy Mrągowo uchwala, co następuje:
§ 1.
Zatwierdza się Plan Odnowy Miejscowości Szestno na lata 2011-2017 przyjęty Uchwałą
Nr 1/2011 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Szestno z dnia 8 lipca 2011r., stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2.
Traci moc uchwała Nr XXV/209/09 Rady Gminy Mrągowo z dnia 22 kwietnia 2009r.
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Szestno
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mrągowo
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Sławomir Olender
 

Załączniki

Załączniki