Akty prawne

Ogłoszono przez Marcin Banach

Uchwała Nr XLVIII/375/18 Rady Gminy Mrągowo z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie : ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiące własność Gminy Mrągowo.

Numer aktu: XLVIII/375/18

Rodzaj aktu: Uchwały

Data podjęcia:

Data wejścia w życie:

Status: Obowiązujący

Załączniki: