Akty prawne

Ogłoszono przez Marcin Banach

Uchwała Nr XLVIII/373/18 Rady Gminy Mrągowo z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie: nabycia nieodpłatnie na rzecz Gminy Mrągowo nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie na cele infrastruktury wsi.

Numer aktu: XLVIII/373/18

Rodzaj aktu: Uchwały

Data podjęcia:

Data wejścia w życie:

Status: Obowiązujący

Załączniki: