Wersja obowiązująca z dnia

Mrągowo, dnia 22.09.2022r. Informacja o wyniku przetargu

Mrągowo, dnia 22.09.2022r.

 

Informacja o wyniku przetargu

z II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym stanowiącej własność komunalną Gminy Mrągowo oznaczonej jako działka Nr 127 o pow. 0,4398ha położonej w obrębie geodezyjnym Kiersztanowo, zapisanej w KW Nr OL1M/00031594/7 przeprowadzonego w dniu 15 września 2022r. w siedzibie Urzędu Gminy Mrągowo ul. Królewiecka 60A.

Liczba osób dopuszczonych do przetargu – 6

Liczba osób niedopuszczonych do przetargu – 0

Cena wywoławcza nieruchomości 700.000,00zł podatek VAT zwolniony.

Cena osiągnięta w przetargu 1.115.000,00zł słownie: jeden milion sto piętnaście tysięcy złotych podatek VAT zwolniony.

Nabywcą nieruchomości zostali Państwo Donata i Adam Kozielewicz.

Komisja Przetargowa:

1. Adriana Rokosz ……...............

2. Lucyna Kamińska ..................

3. Wojciech Trawiński.................

 

Załączniki