Wersja obowiązująca z dnia

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania – budowa elektroenergetycznej sieci kablowej NN 0,4kV na częściach działek nr: 97/1, 214/2, 98/3 w obrębie geodezyjnym Popowo Salęckie, gmina Mrągowo. Znak sprawy: IPP.6733.4.2022

Treść informacji: w załączeniu plik doc.

Załączniki