Mrągowo, dnia 09 maja 2022 r. SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY MRĄGOWO z realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi za 2021 rok

Polityka cookies

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Polityka Prywatności

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mrągowo
Sprawozdania z realizacji programów współpracy
Wersja z dnia

Mrągowo, dnia 09 maja 2022 r. SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY MRĄGOWO z realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi za 2021 rok

Mrągowo, dnia 09 maja 2022 r.

 

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY MRĄGOWO

z realizacji Programu Współpracy

z Organizacjami Pozarządowymi za 2021 rok

 

Na podstawie art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedłożyć organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz opublikować w Biuletynie Informacji Publicznej nie później niż do dnia 31 maja każdego roku sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok poprzedni.

W 2021 roku Gmina Mrągowo współpracowała z organizacjami pozarządowymi, które deklarowały wolę działań na rzecz dobra wspólnego naszej Gminy.

Program Współpracy Gminy Mrągowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2021 rok został przyjęty Uchwałą Nr XXXIII/248/20 Rady Gminy Mrągowo z dnia 25 listopada 2020 r.

Dnia 27 stycznia 2021 r. Zarządzeniem Nr 310/21 Wójt Gminy Mrągowo ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych Gminy Mrągowo w roku 2021 w zakresie:

 1. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
 2. nauka, edukacja, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 3. wypoczynek dzieci i młodzieży, turystyka i krajoznawstwo,
 4. promocja i organizacja wolontariatu,
 5. działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnej,
 6. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

Zarządzeniem Nr 319/21 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 26 lutego 2021 r. konkurs ofert został rozstrzygnięty.

Gmina Mrągowo zleciła organizacjom pozarządowym następujące zadania do realizacji:

I. Zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Zadanie pn.” Upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży sportów masowych i gier zespołowych, tenisa stołowego, kajakarstwa, kolarstwa, żeglarstwa, technik samoobrony, sztuk walki oraz innych dyscyplin sportu” zlecone zostało do realizacji:

 • Mrągowskiemu Stowarzyszeniu Rowerowemu. Na wsparcie realizacji zadania została przyznana dotacja w wysokości 4.000,00 zł na podstawie umowy Nr PF.524.1.2021.OPP z dnia 5 marca 2021 r.
  Termin realizacji zadania od 05.03.2021 do 31.12.2021 r.
 • Mrągowskiemu Klubowi Aikido i Samoobrony. Na wsparcie realizacji tego zadania przyznano dotację w wysokości 4.000,00 zł na podstawie umowy Nr PF.524.11.2021 z dnia 5 maja 2021 r.
  Termin realizacji zadania ustalono w okresie od 05.05.2021 r. do 31.12.2021 r.
 • Stowarzyszenie Luz Grupa. Na wsparcie realizacji tego zadania przyznano dotację w wysokości 7.000,00 zł na podstawie umowy Nr PF.524.14.2021.OPP z dnia 27 sierpnia 2021 r.
  Termin realizacji zadania ustalono w okresie od 01.09.2021 r. do 29.10.2021 r.
 • Stowarzyszeniu Kultury Fizycznej Klubowi Sportowemu AS MRĄGOWO. Na wsparcie realizacji tego zadania przyznano dotację w wysokości 4.000,00 zł na podstawie umowy Nr PF.524.6.2021.OPP z dnia 31 marca 2021 r.
  Termin realizacji zadania ustalono w okresie od 01.04.2021 r. do 31.12.2021 r.
 • Stowarzyszeniu Klub Tenisowy „GEM” Mrągowo. Na wsparcie realizacji tego zadania przyznano dotację w wysokości 4.000,00 zł na podstawie umowy Nr PF.524.2.2021.OPP z dnia 5 marca 2021 r.
  Termin realizacji zadania ustalono w okresie od 05.03.2021 r. do 31.12.2021 r.
 • Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu Fight Club Mrągowo. Na wsparcie realizacji tego zadania przyznano dotację w wysokości 2.000,00 zł na podstawie umowy Nr PF.524.12.2021 z dnia 5 lipca 2021 r.
  Termin realizacji zadania ustalono w okresie od 12.07.2021 r. do 15.09.2021 r.
 • Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu Mini Soccer Academy. Na wsparcie realizacji tego zadania przyznano dotację w wysokości 3.000,00 zł na podstawie umowy Nr PF.524.3.2021 z dnia 5 marca 2021 r.
  Termin realizacji zadania ustalono w okresie od 06.03.2021 r. do 31.12.2021 r.
 • Mrągowskiemu Towarzystwu Regatowymi. Na wsparcie realizacji tego zadania przyznano dotację w wysokości 3.000,00 zł na podstawie umowy Nr PF.524.8.2021 z dnia 15 maja 2021 r.
  Termin realizacji zadania ustalono w okresie od 01.05.2021 r. do 23.07.2021 r.

II. Zadanie w zakresie nauki, edukacji, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Zadanie pn. „ Rozwijanie uzdolnień dzieci i młodzieży poprzez edukacje wokalno- muzyczną” oraz „Organizacja imprez kulturalnych o charakterze lokalnym, środowiskowym i ogólnopolskim” zlecone zostało do realizacji:

 • Stowarzyszeniu Wspierania Edukacji Artystycznej Dzieci i Młodzieży SUKCES w Mrągowie. Na wsparcie realizacji tego zadania została przyznana dotacja w kwocie 4.000,00 zł na podstawie umowy Nr PF.524.7.2021 z dnia 31 marca 2021 r.
  Termin realizacji zadania od 01.04.2021 r. do 31.12.2021 r.
 • Fundacji Inkubator Kreatywności. Na wsparcie realizacji zadania przyznano dotację w wysokości 2.000,00 zł na podstawie umowy Nr PF.524.9.2021 z dnia 15 kwietnia 2021 r.
  Termin realizacji zadania od 01.05.2021 r. do 30.09.2021 r.
 • Stowarzyszeniu „NASZ WYSZEMBORK”. Na wsparcie realizacji zadania przyznano dotację w wysokości 3.000,00 zł na podstawie umowy Nr PF.524.17.2021 z dnia 15 listopada 2021 r.
  Termin realizacji zadania od 15.11.2021 r. do 31.12.2021 r.
 • Kołu Gospodyń Wiejskich Juksty w Muntowie. Na wsparcie realizacji zadania przyznano dotację w wysokości 1.500,00 zł na podstawie umowy Nr PF.524.8.2021 z dnia 31 maja 2021 r.
  Termin realizacji zadania od 01.06.2021 r. do 31.12.2021 r.
 • Fundacji Fructus. Na wsparcie realizacji zadania przyznano dotację w wysokości 2.500,00 zł na podstawie umowy Nr PF.524.4.2021 z dnia 5 marca 2021 r.
  Termin realizacji zadania od 05.03.2021 r. do 31.12.2021 r.

III. Wypoczynek dzieci i młodzieży, turystyka i krajoznawstwo.

Zadanie pn. „Zajęcia edukacyjno-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży” zlecono do realizacji:

 • Fundacji Inkubator Kreatywności. Na wsparcie realizacji zadania przyznano dotację w wysokości 2.000,00 zł na podstawie umowy Nr PF.524.10.2021 z dnia 15 kwietnia 2021 r.
  Termin realizacji zadania od 01.05.2021 r. do 30.09.2021 r.

IV. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom.

Zadanie pn. „Promocja życia bez nałogów” – organizacje nie zgłosiły się do realizacji tego zadania.

V. Promocja i organizacja wolontariatu.

Organizacje nie zgłosiły się do realizacji tego zadania.

VI. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Zadanie pn.: „Działalność edukacyjna i zaspokajanie zainteresowań kulturalnych. Rozwój uczestnictwa w życiu publicznym społeczności Gminy Mrągowo” zlecono do realizacji:

 • Mrągowskiemu Uniwersytetowi Trzeciego Wieku. Na wsparcie realizacji zadania przyznano dotację w wysokości 2.000,00 zł na podstawie umowy Nr PF.524.13.2021 z dnia 29 lipca 2021 r.
  Termin realizacji zadania od 01.08.2021 r. do 31.12.2021 r.

 

Wójt Gminy Mrągowo zlecił również realizację zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Były to następujące zadania:

1. Zadanie w zakresie nauki, edukacji, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Zadanie pn. Malowanie przystanków w stylu mural. zlecono do realizacji:

 • Stowarzyszeniu Miłośników Kosewa i Probarku. Na wsparcie realizacji tego zadania została przyznana dotacja w kwocie 3.000,00 zł na podstawie umowy Nr PF.524.16.2021 z dnia 4 października 2021 r.
  Termin realizacji zadania od 04.10.2021 r. do 30.11.2021 r.

II. Zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Zadanie pn.: Zajęcia Fitness. Zajęcia Zumba Fitness zlecono do realizacji:

 • Stowarzyszeniu Fit&Fan. Na wsparcie realizacji zadania przyznano dotację w wysokości 2.000,00 zł na podstawie umowy Nr PF.524.15.2021 z dnia 4 października 2021 r.
  Termin realizacji zadania od 04.10.2021 r. do 31.12.2021 r.

 

W 2021 r. na zadania zrealizowane w trybie otwartego konkursu ofert przyznano dotacje na łączną kwotę 48.000,00 zł, a na zadania zrealizowane z pominięciem otwartego konkursu ofert przyznano dotacje na łączną kwotę 5.000,00 zł.

W 2021 Gmina Mrągowo na podstawie Uchwały L/383/18 Rady Gminy Mrągowo z dnia 27.06.2018 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Mrągowo w zakresie wspierania rozwoju sportu (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego poz. 2937) wspierała działalność sportową stowarzyszeń będących klubami sportowymi. W 2021 r. Gmina wsparła następujące kluby sportowe:

 • Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Marcinkowo. Na wsparcie realizacji tego zadania przyznano dotację w wysokości 1.000,00 zł na podstawie umowy Nr PF. PF.1.2021.UOS z dnia 5 marca 2021 r.
  Termin realizacji zadania ustalono w okresie od 15.03.2021 r. do 31.12.2021 r.
 • Gminny Klub Sportowy „SALĘT” Boże. Na wsparcie realizacji tego zadania przyznano dotację w wysokości 10.000,00 zł na podstawie umowy Nr PF.2.2021.UOS z dnia 1 kwietnia 2021 r.
  Termin realizacji zadania ustalono w okresie od 01.04.2021 r. do 31.12.2021 r.
 • KS JUKSTY Muntowo. Na wsparcie realizacji tego zadania przyznano dotację w wysokości 10.000,00 zł na podstawie umowy Nr PF.3.2021.UOS z dnia 6 maja 2021 r.
  Termin realizacji zadania ustalono w okresie od 07.05.2021 r. do 31.12.2021 r.

W 2021 Gmina Mrągowo na podstawie Uchwały XXI/151/19 Rady Gminy Mrągowo z dnia 20.12.2019 r. w sprawie zasad postępowania w sprawach udzielania dotacji w zakresie ratownictwa wodnego (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego poz. 6402) realizowała zadanie pn.: „Zabezpieczenie i ochrona osób przebywających na wodach na terenie Gminy Mrągowo„ oraz „Prowadzenie profilaktyki w zakresie bezpieczeństwa na wodach i ochrony środowiska wodnego”. Zadanie to zlecono do realizacji:

 • Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu Województwa Warmińsko-Mazurskiego Zarząd w Olsztynie Oddział Miejsko-Powiatowy w Mrągowie. Na wsparcie realizacji zadania przyznano dotację w wysokości 5.000,00 zł na podstawie umowy Nr PF.524.1.2021.WOPR z dnia 28 maja 2021 r.
  Termin realizacji zadania ustalono od 12.06.2021 r. do 30.09.2021 r.

Organizacje pozarządowe realizujące zadania własne Gminy Mrągowo złożyły sprawozdania końcowe z wykonania zadania publicznego. W wyniku przeprowadzonych kontroli dokumentacji, nie stwierdzono nieprawidłowości merytorycznych w realizacji zadań.

Wszystkie sprawozdania zostały zatwierdzone przez Wójta Gminy Mrągowo.

Sprawozdanie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mrągowo oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Mrągowo.

Wójt Gminy Mrągowo

(-) Piotr Piercewicz

 

 

Sporządził: MP

Mrągowo 2022-05-09

 
 

Załączniki