Wersja obowiązująca z dnia

Odbiór odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag

Odbiór odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag

Wójt Gminy Mrągowo informuje, że od dnia 25.05.2022 r. do 30.06.222 r. z terenu naszej Gminy będą odbierane odpady rolnicze w ramach realizacji przedsięwzięcia: ,,Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” finansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Firma Revol Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, 93-192 Łódź , ul. Senatorska 21/30-31, świadcząca powyższą usługę, dokona odbioru odpadów bezpośrednio z nieruchomości rolnika, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.

Posiadacze odpadów – rolnicy, którzy wcześniej zadeklarowali chęć usunięcia ze swoich nieruchomości: folii rolniczej, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag są zobowiązani do właściwego przygotowania odpadów.

W załączeniu wytyczne w zakresie prawidłowego przygotowania odpadów wraz z telefonami kontaktowymi do Wykonawcy usługi.

INFORMACJA

SKIEROWANA DLA ROLNIKÓW

uczestniczących w programie zbiórki, usuwania folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big-Bag

Wszyscy mieszkańcy Gminy uczestniczący w programie są zobowiązani do:

1) oddzielnego składowania i sortowania odpadów na niżej wymieniona grupy:

- folia z bel (biała, zielona i transparentna/przeźroczysta może być razem

- worki po nawozach, ale nie typu Big-Bag),

- folia z pryzm (czarna i czarno – biała może być razem),

- Big – Bag, (tylko Big-Bag)

- siatki i sznurki

2) prawidłowego przygotowania odpadów polegających na:

- NIE wkładaniu i NIE zawijaniu do środka folii i worków oraz do Big – Bagów innych odpadów takich jak opony, sianokiszonkę, śmieci itp.,

- usuwaniu i wytrzepywaniu z folii innych zanieczyszczeń, w tym dużych ilości ziemi.

Dopuszczalne są śladowe ilości zabrudzeń ziemią.

Duże ilości ziemi w odpadach folii wpływają negatywnie na wagę i w konsekwencji mogą negatywnie wpłynąć na pozostałych uczestników programu.

3) przy załadunku odpadów ciężkich których nie będzie można załadować ręcznie właściciel nieruchomości zobowiązany jest do załadunku mechanicznego własnym sprzętem.

W celu umożliwienia uczestnikom programu odpowiedniego przygotowania odpadów do odbioru ustala się, że harmonogram odbioru będzie realizowany od 25.05.2022 r. Prosimy posiadać ze sobą dowód osobisty w celu spisania protokołu.

Kontakt telefoniczny do firmy odbierającej: 519 785 926, 573 234 125

Nie będzie odbierana folia nieposegregowana, ponieważ kwalifikuje się ona do odpadów zmieszanych, które nie są objęte programem. Takie odpady właściciele gospodarstw rolnych będą zmuszeni wywieźć na własny koszt.

- Wójt Gminy -

Piotr Piercewicz

Załączniki