Wysokość i sposób uiszczania opłaty za odbiór odpadów komunalnych w 2022 roku

Polityka cookies

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Polityka Prywatności

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mrągowo
Nieruchomości niezamieszkałe
Wersja z dnia

Wysokość i sposób uiszczania opłaty za odbiór odpadów komunalnych w 2022 roku

Wysokość i sposób uiszczania opłaty za odbiór odpadów komunalnych w 2022 roku

Urząd Gminy w Mrągowie informuje, że od 01 stycznia 2022 r. obowiązują nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE ( np. instytucje, firmy)  - OBOWIĄZKOWA SEGREGACJA - wysokość opłat -  

(opłata za jednorazowe opróżnienie pojemnika)

 

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za  pojemnik lub worek :

 

 1. o pojemności     60l – 12,40 zł
 2. o pojemności     80l – 16,60 zł
 3. o pojemności   110l – 22,80 zł
 4. o pojemności   120l – 24,90 zł
 5. o pojemności   240l – 49,80 zł
 6. o pojemności 1100l – 228,60 zł
 7. o pojemności 1500l – 311,80 zł
 8. o pojemności 7000l – 1455,20 zł

 

Wysokość miesięcznej opłaty stanowi iloczyn zadeklarowanej ilości pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości oraz ww. stawki opłaty.                                                                                                      Przez zadeklarowaną liczbę pojemników lub worków rozumie się iloczyn liczby pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych oraz liczby ich opróżnień lub odbiorów wynikającej z częstotliwości odbioru odpadów,  określoną w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.     

 

W przypadku wykrycia braku odpowiedniej segregacji stawka  opłaty będzie podwyższona trzykrotnie.

 

TERMIN I SPOSÓB UISZCZANIA OPŁATY

 

Zgłoszoną w DEKLARACJI opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiścić z góry, raz na kwartał, bez wezwania w następujących terminach:

 

 1. za I kwartał roku w terminie do 31 marca
 2. za II kwartał roku w terminie do 30 czerwca
 3. za III kwartał roku w terminie do 30 września
 4. za IV kwartał roku w terminie do 31 grudnia
   

Płatności dokonujemy gotówką w kasie Urzędu Gminy, w dni robocze od wtorku do piątku  w godzinach od 730 do 1400, w poniedziałki w godzinach od 815 do 1400 lub przelewem na rachunek bankowy Gminy Mrągowo nr 57 1160 2202 0000 0000 6193 6121. W tytule przelewu należy wskazać wpłacającego, adres nieruchomości, tytuł płatności oraz okres, za który uiszczana jest opłata.

 

 

Właściciel „nowej” nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy i która powstała w trakcie obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych, może w terminie 60 dni od dnia powstania takiej nieruchomości złożyć Wójtowi, Gminy pisemne oświadczenie o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę.

W oświadczeniu właściciel nieruchomości wskazuje gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę, z którymi zawarł umowę na odbiór odpadów komunalnych   oraz dołącza do oświadczenia kopię tej umowy pod rygorem nieskuteczności oświadczenia.

Złożone oświadczenie o wyłączeniu się z gminnego  systemu gospodarowania odpadami przez właściciela nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, skuteczne będzie, od dnia, w którym zaczęła obowiązywać  umowa w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych z terenu Gminy Mrągowo i nie może być odwołane przez okres obowiązywania tej umowy.

 

 

NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI LETNISKOWE LUB INNE NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANE NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE

 

Stawka opłaty ryczałtowej  za gospodarowanie odpadami komunalnymi  za rok od  nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na moment ogłoszenia niniejszej informacji  wynosi 191,00 rocznie.

 

Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest trzykrotnością stawki podstawowej.

 

Właściciele wskazanych nieruchomości uiszczają opłatę ryczałtową z góry za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe rocznie w terminie do 30 czerwca każdego roku.  W przypadku, gdy obowiązek ponoszenia opłaty powstanie po 30 czerwca opłatę należy wnieść w terminie 14 dni od daty złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

 

 

 

 

Załączniki