Informacja o wyniku przetargu z I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność komunalną Gminy Mrągowo, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 184/15

Polityka cookies

Używamy pliki cookies do celów statystycznych i poprawnego działania strony.

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mrągowo
Ogłoszenia na sprzedaż nieruchomości.
Wersja z dnia

Informacja o wyniku przetargu z I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność komunalną Gminy Mrągowo, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 184/15

Informacja o wyniku przetargu

z I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność komunalną Gminy Mrągowo, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 184/15 o pow. 0,0935 ha położonej w obrębie geodezyjnym Szestno, zapisanej w KW Nr OL1M/00018091/4 przeprowadzonego w dniu 20 sierpnia 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Mrągowo ul. Królewiecka 60A.

Liczba osób dopuszczonych do przetargu – 2

Liczba osób niedopuszczonych do przetargu – 0

Cena wywoławcza nieruchomości 51.000,00 zł

Cena osiągnięta w przetargu 55 080,00 zł słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemdziesiąt złotych.

Nabywca nieruchomości zostali Państwo Katarzyna i Grzegorz Śledzik

Komisja przetargowa:

1. Wojciech Trawiński…………………

2. Lucyna Kamińska …………………..

3. Paweł Szczygłowski ………………..

Załączniki