Mrągowo, dnia 03.08.2021r. Informacja o wyniku przetargu

Polityka cookies

Używamy pliki cookies do celów statystycznych i poprawnego działania strony.

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mrągowo
Ogłoszenia na sprzedaż nieruchomości.
Wersja z dnia

Mrągowo, dnia 03.08.2021r. Informacja o wyniku przetargu

Mrągowo, dnia 03.08.2021r.

Informacja o wyniku przetargu

z II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność komunalną Gminy Mrągowo oznaczonej jako działka Nr 68/7 o pow. 0,4133ha położonej w obrębie geodezyjnym Kiersztanowo, zapisanej w KW Nr OL1M/00012776/8 przeprowadzonego w dniu 27 lipca 2021r. w siedzibie Urzędu Gminy Mrągowo ul. Królewiecka 60A.

Liczba osób dopuszczonych do przetargu – 1

Liczba osób niedopuszczonych do przetargu – 0

Cena wywoławcza nieruchomości 190.945,00zł plus podatek VAT 23%.

Cena osiągnięta w przetargu 192.855,00zł słownie: sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt pięć złotych plus podatek VAT 23%.

Nabywcą nieruchomości zostali Państwo Dorota i Dariusz Stachelek.

Komisja Przetargowa:

1. Adriana Rokosz ……...............

2. Lucyna Kamińska ..................

3. Wojciech Trawiński.................

 

Załączniki