SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY MRĄGOWO z realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi za 2020 rok

Polityka cookies

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Polityka Prywatności

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mrągowo
Sprawozdania z realizacji programów współpracy
Wersja z dnia

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY MRĄGOWO z realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi za 2020 rok

Mrągowo, dnia 05 maja 2021 r.

 

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY MRĄGOWO

z realizacji Programu Współpracy

z Organizacjami Pozarządowymi za 2020 rok

 

Program Współpracy Gminy Mrągowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2020 rok został przyjęty Uchwałą Nr XVIII/134/19 Rady Gminy Mrągowo z dnia 22 listopada 2019 r.

Dnia 20 stycznia 2020 r. Zarządzeniem Nr 174/20 Wójt Gminy Mrągowo ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych Gminy Mrągowo w roku 2020 w zakresie:

  1. nauka, edukacja, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
  2. wypoczynek dzieci i młodzieży, turystyka i krajoznawstwo,
  3. promocja i organizacja wolontariatu,
  4. działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnej.

Zarządzeniem Nr 198/20 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 28 lutego 2020 r. konkurs ofert został rozstrzygnięty.

Gmina Mrągowo zleciła organizacjom pozarządowym następujące zadania do realizacji:

I. Zadanie w zakresie nauki, edukacji, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Zadanie pn. „ Rozwijanie uzdolnień dzieci i młodzieży poprzez edukacje wokalno- muzyczną” oraz „Organizacja imprez kulturalnych o charakterze lokalnym, środowiskowym i ogólnopolskim” zlecone zostało do realizacji:

● Stowarzyszeniu Wspierania Edukacji Artystycznej Dzieci i Młodzieży SUKCES w Mrągowie. Na wsparcie realizacji tego zadania została przyznana dotacja w kwocie 5.000,00 zł na podstawie umowy Nr PF.524.1.2020.OPP z dnia 29 czerwca 2020 r. Termin realizacji zadania od 01.07.2020 r. do 31.12.2020 r.

· Fundacji Inkubator Kreatywności. Na wsparcie realizacji zadania przyznano dotację w wysokości 2.000,00 zł na podstawie umowy Nr PF.524.3.2020.OPP z dnia 26 czerwca 2020 r.

Termin realizacji zadania od 01.07.2020 r. do 30.09.2020 r.

● Stowarzyszeniu „NASZ WYSZEMBORK”. Na wsparcie realizacji tego zadania została przyznana dotacja w kwocie 2.000,00 zł na podstawie umowy Nr PF.524.2.2020.OPP z dnia 15 marca 2019 r. Termin realizacji zadania od 01.07.2020 r. do 31.12.2020 r.

II. Wypoczynek dzieci i młodzieży, turystyka i krajoznawstwo.

Zadanie pn. „Zajęcia edukacyjno-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży” zlecono do realizacji:

· Fundacji Inkubator Kreatywności. Na wsparcie realizacji zadania przyznano dotację w wysokości 2.000,00 zł na podstawie umowy Nr PF.524.4.2020.OPP z dnia 26 czerwca 2020 r.

Termin realizacji zadania od 01.07.2020 r. do 30.09.2020 r.

III. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom.

Zadanie pn. „Promocja życia bez nałogów” – organizacje nie zgłosiły się do realizacji tego zadania.

IV. Promocja i organizacja wolontariatu.

Organizacje nie zgłosiły się do realizacji tego zadania.

V. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Zadanie pn.: „Działalność edukacyjna i zaspokajanie zainteresowań kulturalnych. Rozwój uczestnictwa w życiu publicznym społeczności Gminy Mrągowo” zlecono do realizacji:

· Mrągowskiemu Uniwersytetowi Trzeciego Wieku. Na wsparcie realizacji zadania przyznano dotację w wysokości 4.000,00 zł na podstawie umowy Nr PF.524.5.2020.OPP z dnia 26 czerwca 2020 r.

Termin realizacji zadania od 01.07.2020 r. do 31.12.2020 r.

Wójt Gminy Mrągowo zlecił również realizację zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Były to następujące zadania:

 

1. Nauka, edukacja, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Rozwijanie uzdolnień dzieci i młodzieży poprzez edukację wokalno-taneczną. zlecono do realizacji:

● Fundacji Fructus. Na wsparcie realizacji zadania przyznano dotację w wysokości 1.480,00 zł na podstawie umowy Nr PF.524.5.2020.OPP z dnia 10 września 2020 r.

Termin realizacji zadania od 22.09.2020 r. do 18.12.2020 r.

W 2020 r. na zadania zrealizowane w trybie otwartego konkursu ofert przyznano dotacje na łączną kwotę 15.000,00 zł, a na zadania zrealizowane z pominięciem otwartego konkursu ofert przyznano dotacje na łączną kwotę 1.480,00 zł.

Sprawozdanie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mrągowo oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Mrągowo.

Sporządził: MP

Mrągowo 2021-05-05

 

Z-ca Wójta Gminy Mrągowo

(-) Adriana Rokosz

Załączniki