Mrągowo, dnia 01.04.2021 r. INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU Znak sprawy: RBK.6845.9.2021

Polityka cookies

Używamy pliki cookies do celów statystycznych i poprawnego działania strony.

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mrągowo
Ogłoszenia na sprzedaż, dzierżawę nieruchomości.
Wersja z dnia

Mrągowo, dnia 01.04.2021 r. INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU Znak sprawy: RBK.6845.9.2021

Mrągowo, dnia 01.04.2021 r.

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Znak sprawy:

RBK.6845.9.2021

Wójt Gminy Mrągowo informuje, że w dniu 31.03.2021 r. o godz. 11 00 w Urzędzie Gminy Mrągowo przy ul. Królewieckiej 60A w Mrągowie miał miejsce przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne Gminy Mrągowo.

  1. Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu.

Część o pow. 18 168 m2 z działki położonej w obrębie Probark zapisanej w księdze wieczystej nr OL1M/00011244/3, która objęta jest Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów rekreacyjnych „Góra Czterech Wiatrów” w obrębie Probark gmina Mrągowo. Nieruchomość zostanie oddana w dzierżawę z przeznaczeniem na utrzymanie
i pielęgnacje zieleni.

  1. Liczba osób uczestniczących w przetargu – 1
  2. Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego nieruchomości opisanej w pkt. 1 ustalona została na kwotę 369,37 zł netto. Do kwoty netto dolicza się podatek VAT.

  1. Informacja o wynikach przetargu.

Najwyższa cena rocznego czynszu dzierżawnego osiągnięta w przetargu wynosi kwotę 400,37 zł netto (słownie: czterysta złotych 37/100) powiększona o podatek VAT 23% tj. 92,09 zł. Razem roczny czynsz wynosi 492,46 zł brutto (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt dwa złote 46/100).

W wyniku przeprowadzonego przetargu dzierżawcą części działki nr 445/1 o pow. 18 168 m2 położonej w obrębie Probark zapisanej w księdze wieczystej nr OL1M/00011244/3 za roczną kwotę czynszu dzierżawnego w wysokości 492,46 zł brutto została firma EDEN Sp. z o.o.
z siedzibą w Mrągowie ul. Wolności 4B
.

Informacja o wyniku przetargu została wywieszona na tablicy ogłoszeń na okres 7 dni w siedzibie Urzędu Gminy Mrągowo, stronie internetowej bip.gminamragowo.net

Wójt Gminy Mrągowo

mgr Piotr Piercewicz

WJ

Załączniki

  • wynik przetargu
    format: word, rozmiar: 28.5 KB, data dodania: