Wersja obowiązująca z dnia

Mrągowo, dnia 26.11.2020r. P r o t o k ó ł

Mrągowo, dnia 26.11.2020r.

 

P r o t o k ó ł

Spisany w dniu 26 listopada 2020r. z pierwszego publicznego przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli działek sąsiednich na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność komunalna Gminy Mrągowo oznaczonej jako działka Nr 65/19 o pow. 0,0167ha położonej w obrębie Użranki, zapisanej w Księdze Wieczystej Nr OL1M/00011634/4.

Komisja w składzie:

1. Adriana Rokosz Przewodnicząca Komisji

2. Lucyna Kamińska członek Komisji

3. Wojciech Trawiński członek Komisji

Stwierdzają, że przetarg został ogłoszony prawidłowo.

Nie doszedł do skutku z powodu braku osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu.

Na tym protokół zakończono.

Podpisy Komisji Przetargowej

1. ..............................................

2. ..............................................

3. ..............................................

 

Załączniki