Wersja obowiązująca z dnia

Mrągowo, dnia 19.08.2020r. Protokół

Mrągowo, dnia 19.08.2020r.

P r o t o k ó ł

Spisany w dniu 19 sierpnia 2020r. z pierwszego publicznego przetargu nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność komunalna Gminy Mrągowo oznaczonej jako działka Nr 461/2 o pow. 0,2818ha położonej w obrębie Grabowo, zapisanej w Księdze Wieczystej Nr OL1M/00012063/7.

Komisja w składzie:

1. Adriana Rokosz Przewodnicząca Komisji

2. Lucyna Kamińska członek Komisji

3. Wojciech Trawiński członek Komisji

Stwierdzają, że przetarg został ogłoszony prawidłowo.

Nie doszedł do skutku z powodu braku chętnych do nabycia nieruchomości.

Stwierdzono brak wpłaty wadium.

Na tym protokół zakończono.

Podpisy Komisji Przetargowej

1. ..............................................

2. ..............................................

3. ..............................................

 

Załączniki