Wersja obowiązująca z dnia

Mrągowo, dnia 26.06.2020 r. Znak sprawy: RBK.6845.33.2020 WÓJT GMINY MRĄGOWO OGŁASZA Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących mienie komunalne Gminy Mrągowo, zapisanych w ewidencji gruntów jako działki:

Wynik przetargu

Załączniki

  • Ogłoszenie
    format: pdf, rozmiar: 915.55 KB, data dodania:
  • Wynik przetargu
    format: pdf, rozmiar: 307.79 KB, data dodania: