Transmisje obrad Rady Gminy Mrągowo oraz nagranie archiwalne

Polityka cookies

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Polityka Prywatności

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mrągowo
Transmisja obrad Rady Gminy
Wersja z dnia nieobowiązująca

Transmisje obrad Rady Gminy Mrągowo oraz nagranie archiwalne

Transmisje na żywo oraz archiwum nagrań z obrad sesji  dostępne są adresem https://crv.pl/transmisja.php?wojewodztwo=warminskomazurskier&rada=rada_gminy_mragowo&dokument=105


Informacje o przetwarzaniu danych osobowych – nagrywanie oraz transmisja obrad Rady Gminy Mrągowo.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) - zwanego dalej RODO, informujemy, że obrady Rady Gminy Mrągowo są nagrywane oraz transmitowane w sieci Internet. Udział w obradach sesji
Rady Gminy Mrągowo jest równoznaczny z akceptacją rozpowszechniania wizerunku i dźwięku utrwalonego podczas sesji.

 

  1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Mrągowo, reprezentowana przez Wójta Gminy, adres: Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo, tel. 89 741 29 24, email: poczta@mragowo.pl.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Urząd Gminy Mrągowo, Królewiecka 60A, 11-700, tel. 89 741-29-24  wew. 221, e-mail:  iodo@mragowo.pl.
  3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – w szczególności zapewnienia jawności i dostępności posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów – zgodnie z art. 18 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz art. 11b Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, do celów archiwalnych na podstawie Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
  4. Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym wymogów Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
  5. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, firma świadcząca usługę nagrywania oraz transmisji oraz administrator Biuletynu Informacji Publicznej. Z uwagi na transmisję oraz późniejsze udostępnienie nagrania sesji w sieci Internet dane będą powszechnie dostępne – administrator nie planuje żadnych ograniczeń.
  6. Osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wnioskowania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Prawo to może podlegać ograniczeniu na podstawie przepisów.
  7. Osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  8. Administrator nie przewiduje przetwarzania danych w sposób zautomatyzowany, w tym profilowania.
  9. Administrator nie przewiduje przekazywania danych do państw trzecich w rozumieniu RODO.

 

 

 

Administrator Danych Osobowych

 

Wójt Gminy Mrągowo