Wersja obowiązująca z dnia

INFORMACJA z dnia 20 sierpnia 2018 r. Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 31 stycznia 2011r. - Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 754 ze zm.) WÓJT GMINY MRĄGOWO podaje do publicznej wiadomości wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych oraz plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, wyznaczonych na niedzielę dnia 21 października 2018 r.

INFORMACJA

z dnia 20 sierpnia 2018 r.

 

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 31 stycznia 2011r. - Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 754 ze zm.)  
 

WÓJT GMINY MRĄGOWO
podaje do publicznej wiadomości


wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych oraz plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, wyznaczonych na niedzielę dnia 21 października 2018 r.:

 


1. Tablice ogłoszeń:

Lp.

Nazwa miejscowości

Miejsce umieszczania
obwieszczeń i plakatów

 1.  

Bagienice

Sołecka tablica ogłoszeń

 1.  

Bagienice Małe

Sołecka tablica ogłoszeń

 1.  

Boża Wólka

Sołecka tablica ogłoszeń

 1.  

Boże

Sołecka tablica ogłoszeń

 1.  

Budziska

Sołecka tablica ogłoszeń

 1.  

Gązwa

Sołecka tablica ogłoszeń

 1.  

Grabowo

Sołecka tablica ogłoszeń

 1.  

Gronowo

Sołecka tablica ogłoszeń

 1.  

Karwie

Sołecka tablica ogłoszeń

 1.  

Kiersztanowo

Sołecka tablica ogłoszeń

 1.  

Kosewo

Sołecka tablica ogłoszeń

 1.  

Krzywe

Sołecka tablica ogłoszeń

 1.  

Lembruk

Sołecka tablica ogłoszeń

 1.  

Marcinkowo

Sołecka tablica ogłoszeń

 1.  

Mierzejewo

Sołecka tablica ogłoszeń

 1.  

Młynowo

Sołecka tablica ogłoszeń

 1.  

Muntowo

Sołecka tablica ogłoszeń

 1.  

Nikutowo

Sołecka tablica ogłoszeń

 1.  

Notyst Mały

Sołecka tablica ogłoszeń

 1.  

Nowe Bagienice

Sołecka tablica ogłoszeń

 1.  

Polska Wieś

Sołecka tablica ogłoszeń

 1.  

Popowo Salęckie

Sołecka tablica ogłoszeń

 1.  

Probark

Sołecka tablica ogłoszeń

 1.  

Ruska Wieś

Sołecka tablica ogłoszeń

 1.  

Rydwągi

Sołecka tablica ogłoszeń

 1.  

Szczerzbowo

Sołecka tablica ogłoszeń

 1.  

Szestno

Sołecka tablica ogłoszeń

 1.  

Użranki

Sołecka tablica ogłoszeń

 1.  

Wierzbowo

Sołecka tablica ogłoszeń

 1.  

Wyszembork

Sołecka tablica ogłoszeń

 1.  

Zalec

Sołecka tablica ogłoszeń

 

 1. Miejsca, w których komitety wyborcze mogą bezpłatnie zamontować lub wstawić własne, tymczasowe urządzenia ogłoszeniowe, po uprzednim uzgodnieniu z właścicielem nieruchomości – Urzędem Gminy Mrągowo, ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mragowo, pok. nr 10, tel. 89 741 29 24 wew. 206:

 

 

Lp.

Nazwa miejscowości

Numer działki

1.

Bagienice

67/2

2.

Grabowo

310, 323

3.

Karwie

284/6, 311/1

4.

Kiersztanowo

68/6

5.

Kosewo

147/6, 151/4

6.

Marcinkowo

283/4

7.

Mierzejewo

106/6, 68/2

8.

Muntowo

187/2

9.

Nowe Bagienice

118

10.

Polska Wieś

122/9, 122/10

11.

Probark

432/64

12.

Rydwągi

126

13.

Szestno

80

14.

Zalec

216

 

 

 

 1. Miejsce, w których komitety wyborcze mogą bezpłatnie umieszczać plakaty, po uprzednim uzgodnieniu z właścicielem nieruchomości – Urzędem Gminy Mrągowo, ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo, pok. nr 10, tel. 89 741 29 24 wew. 206:

 

 

Lp.

Nazwa miejscowości

Miejsce umieszczania plakatów

1.

Kosewo

dz. nr  127/14 – ogrodzenie hydroforni

 

 

 

 

 

Wójt Gminy Mrągowo

    (-) Jerzy Krasiński

 

 

 

Załączniki