Kategoria: Harmonogram odbioru odpadów

Ogłoszono przez Justyna Bahr

OGŁOSZENIE - ODPADY WIELKOGABARYTOWE 19 i 26 kwietnia 2018r.

 

O G Ł O S Z E N I E  –  O D P A D Y    W I E L K O G A B A R Y T O W E

 

Urząd Gminy Mrągowo informuje, że odbiór odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z terenu  naszej Gminy odbędzie się  w dniach 19 i 26 kwietnia 2018 r.

 Mieszkańcy chcący oddać wymienione wyżej rodzaje odpadów proszeni są o zgłaszanie tego faktu do Urzędu Gminy Mrągowo  osobiście lub telefonicznie pod nr tel. 89 741 29 24 lub do sołtysa wsi w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 kwietnia  2018 r. Odbiory będą odbywać się w podanych wyżej dniach od godziny 700. Przeznaczone do oddania odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy wystawić przed dniem odbioru w widocznym i łatwo dostępnym miejscu na nieruchomości.

 

19 IV 2018 r.

Czwartek

Wyszembork, Biestrzykowo, Boża Wólka, Witomin, Małe Boże, Brodzikowo, Boże, Szczerzbowo, Budziska, Gronowo, Palestyna

19 IV 2018 r

Czwartek

Muntowo, Zalec, Użranki, Notyst Mały, Notyst, Dolny, Notyst Wielki, Mierzejewo, Sądry, Karwie, Głazowo, Dobroszewo, Gwiazdowo, Grabowo, Wólka Bagnowska

19 IV 2018 r

Czwartek

 Gązwa, Stamka, Lasowiec, Polska Wieś, Kiersztanowo, Lembruk

 

26 IV 2018 r

Czwartek

Probark, Nowy Probark, Kosewo, Kosewo Górne, Kucze, Zawada, Czerwonki, Tymnikowo, Młynowo, Pełkowo, Piotrówka, Poręby,         Troszczykowo, Wola Muntowska, Śniadowo, Miejski Las

26 IV 2018 r

Czwartek

Marcinkowo, Bagienice, Bagienice Małe,  Nowe Bagienice, Joachimowo

 

26 IV 2018 r

Czwartek

Popowo, Szestno, Wymysły,  Rydwągi, Ruska Wieś, Nikutowo, Wierzbowo, Krzywe, Wólka Baranowska, Krzesowo

 

Załączniki: