Ogólna informacja nt. systemu gospodarowania odpadami

Polityka cookies

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Polityka Prywatności

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mrągowo
Nieruchomości zamieszkałe
Wersja z dnia

Ogólna informacja nt. systemu gospodarowania odpadami

            Szanowni Mieszkańcy Gminy Mrągowo

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (t.j. Dz.U. z 2017 r, poz. 1289 ze zm.) gminy przejęły obowiązek odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

W związku z powyższym, właściciele nieruchomości są zobowiązani do złożenia do Wójta Gminy deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  wynosi 16,00 zł miesięcznie od 1 osoby zamieszkującej daną nieruchomość. W przypadku gdy odpady są zbierane w sposób selektywny, obowiązuje niższa stawka opłaty, która wynosi 11,00 zł miesięcznie
Zgłoszoną w DEKLARACJI opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiścić  bez wezwania, za okres jednego kwartału, terminie  do 15 dnia  drugiego miesiąca kwartału, tj.:

  1. za I kwartał roku w terminie do 15 lutego
  2. za II kwartał roku w terminie do 15 maja
  3. za III kwartał roku w terminie do 15 sierpnia
  4. za IV kwartał roku w terminie do 15 listopada

Płatności dokonujemy gotówką w kasie Urzędu Gminy, w dni robocze od wtorku do piątku  w godzinach od 730 do 1400, w poniedziałki w godzinach od 815 do 1400 lub przelewem na rachunek bankowy Gminy Mrągowo nr 57 1160 2202 0000 0000 6193 6121. W tytule przelewu należy wskazać wpłacającego, adres nieruchomości, tytuł płatności oraz okres, za który uiszczana jest opłata.

Właściciele nieruchomości są zobowiązani do wyposażenia nieruchomości w pojemniki służce do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymania tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

W przypadku zadeklarowania prowadzenia selektywnej zbiórki, opłata za odbiór odpadów jest niższa. Ponadto w ramach tej opłaty właściciel nieruchomości zamieszkałej otrzyma worki do segregacji odpadów.

Wprowadza się następujące rodzaje worków i pojemników:

  • żółty – do gromadzenia odpadów z tworzyw sztucznych,   opakowań z tworzyw sztucznych,  opakowań wielomateriałowych i metalu
  • niebieski – do gromadzenia odpadów z papieru i tektury, opakowań z papieru i tektury
  •  zielony – do gromadzenia odpadów ze szkła, opakowań ze szkła
  • brązowy – do gromadzenia  odpadów zielonych , bioodpadów
  • biały  - do gromadzenia popiołu z palenisk domowych

Pozostałe wytworzone  frakcje odpadów mogą być dostarczane przez mieszkańców Gminy Mrągowo i przyjmowane  bezpłatnie w Punkcie Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów w Polskiej Wsi. Ponadto  odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny  i elektroniczny odbierany będzie dwa  razy w roku poprzez  zbiórki ww. odpadów organizowane przez Gminę.

Wójt Gminy Mrągowo

    (-) Jerzy Krasiński

Załączniki