Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Kto odbiera odpady z terenu Gminy Mrągowo

Ogłoszono przez Marcin Banach

Kto odbiera odpady z terenu Gminy Mrągowo

Kto odbiera odpady z terenu Gminy Mrągowo

            Urząd Gminy informuje, że w wyniku rozstrzygniętego przetargu na odbieranie, transport i zagospodarowanie  odpadów komunalnych z terenu Gminy Mrągowo najkorzystniejszą ofertę złożyła firma PPHU „EKO” S.C. Roman i Współwłaściciele z siedzibą w Biskupcu, ul. Myśliwska 2I (tel. nr 89 715 24 35) i to ona od  dnia 01 stycznia 2018 r. będzie odbierać odpady z terenu gminy.

Właściciele nieruchomości, w ciągu najbliższych dni otrzymają nowy harmonogram odbioru odpadów, który również będzie dostępny na stronie internetowej tut. Urzędu bip.gminamragowo.net (w zakładce „Gospodarka odpadami”), na tablicy ogłoszeń,  oraz w  pokoju nr 9.

            W przypadku zaistnienia sytuacji pominięcia posesji w dniu odbioru odpadów bądź innych zastrzeżeń co do wykonywanej usługi, proszę o tym fakcie niezwłocznie powiadomić tut. Urząd dzwoniąc pod nr telefonu 89 741 29 24, w celu podjęcia stosownej interwencji.

            Jednocześnie przypominam, że zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mrągowo, każdy właściciel nieruchomości zapewnia wyposażenie nieruchomości w pojemnik do zbierania odpadów zmieszanych,  który powinien być wystawiony w dniu odbioru odpadów. Zasady funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami na terenie Gminy oraz stawki opłat od 1 osoby zamieszkującej daną nieruchomość oraz stawki opłat od pojemnika o określonej pojemności nie uległy zmianie.

Załączniki: