Informacja wycinka drzew

Polityka cookies

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Polityka Prywatności

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mrągowo
Wycinka drzew
Wersja z dnia

Informacja wycinka drzew

W związku ze zmianami wprowadzonymi do ustawy o ochronie przyrody (tj Dz.U. 2016 poz 2249), które obowiązują od 1 stycznia 2017 r. wprowadzono wyjątki od obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów. Obecnie, zgodnie z art. 83f ust. 1 ustawy o ochronie przyrody, zgoda Wójta Gminy nie jest wymagana między innymi w następujących przypadkach:

1) gdy wycinka dotyczy drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej,

2) gdy wycinka dotyczy drzew  lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego

3) gdy wycinka dotyczy drzew, których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza:

            a) 100 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej lub platanu klonolistnego

            b) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Jednakże należy podkreślić , że:

  1. Na nieruchomościach leżących w obszarach chronionego krajobrazu (na terenie naszej gminy znajdują się następujące OChK: Jezior Legińsko – Mrągowskich, Otuliny Mazurskiego Parku Krajobrazowego – Zachód, Krainy Wielkich Jezior Mazurskich) zgodnie z przepisami prawa obowiązuje min. zakaz likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych. Na podstawie art. 127 ustawy o ochronie przyrody, kto umyślnie narusza zakazy obowiązujące na obszarach chronionego krajobrazu podlega karze aresztu lub grzywny.
  2. Na nieruchomościach wpisanych do rejestru zabytków (cmentarze, parki, ogrody i inne formy zaprojektowanej zieleni, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f i g  ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. tj. Dz. U. 2014. Poz. 1446 ) wprowadzenie zmiany polegającej na usunięciu drzewa lub krzewu wymaga pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na podstawie art. 36 ust. 1 pkt. 1 i pkt 11 ww ustawy (w załączeniu pismo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dn. 03.01.2017 r.)

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Mrągowo, pok. nr 9 lub pod nr tel. 89 741 29 24 wew. 205

Załączniki