Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Polityka cookies

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Polityka Prywatności

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mrągowo
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
Wersja z dnia archiwalna

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

 ZGOK logo
PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) znajduje się w Polskiej Wsi 24A
W PSZOKU-u przyjmowane są bezpłatnie frakcje selektywnie zbieranych odpadów komunalnych, pochodzące wyłącznie z gospodarstw domowych, dostarczone przez mieszkańców Gminy Mrągowo, którzy złożyli stosowną deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

Do punktu przyjmowane są następujące rodzaje odpadów:

 1. Odpady wielkogabarytowe tj. meble, kanapy, fotele, szafki, dywany, wykładziny, zlewy, wanny, gąbka opakowaniowa luzem, zużyte opony itp.- KONTENER NR 1;
 2. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny tj. telewizory, monitory komputerowe, komputery, radioodbiorniki, inny sprzęt audio-wideo, chłodziarki, zamrażarki, inny sprzęt AGD itp. - KONTENER NR 2;
 3. Tworzywa sztuczne i złom tj. wszelkie opakowania i inne elementy z tworzyw sztucznych wraz z opakowaniami wielomateriałowymi, styropian opakowaniowy - KONTENER NR 3;
 4. Opakowania z kartonu i papieru oraz wszelkiego rodzaju makulatura (prasa, książki) - KONTENER NR 4;
 5. Odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z prowadzonych drobnych prac nie wymagających pozwoleń - KONTENER NR 5;
 6. Odpady stłuczki szklanej - KONTENER NR 6;
 7. Odpady niebezpieczne pochodzące z gospodarstw domowych takie jak; leki, baterie, akumulatory, świetlówki, niewykorzystane resztki lakierów, farb, klejów, olejów i innych substancji chemicznych. Odpady niebezpieczne płynne powinny znajdować się w oryginalnych opakowaniach producenta. Opakowania powinny posiadać etykiety i nie powinny być uszkodzone. - MAGAZYN ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH;

Do punktu nie będą przyjmowane następujące rodzaje odpadów:

 1. Zmieszane odpady komunalne;
 2. Odpady budowlane zawierające azbest, papę, smołę itp.;
 3. Szkła hartowane, okienne
 4. Części samochodowe - zderzaki, części z tworzywa, szyby, itp.
 5. Odpady w ilościach wskazujących na pochodzenie z innego źródła niż gospodarstwo domowe;
 6. Odpady od podmiotów prowadzących działalność gospodarczą;
 7. Odpady nieprawidłowo posegregowane i zanieczyszczone w sposób uniemożliwiający klasyfikację odpadów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska.
 8. Odpady organiczne, padłe zwierzęta

Uwaga:

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, czyli osoby, podmioty, które złożyły deklarację za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, w ramach ponoszonej opłaty mogą dostarczać tylko następujące frakcje selektywnie zebranych odpadów komunalnych: odpady z tworzyw sztucznych, opakowań z tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałych, odpady z papieru i tektury, opakowań z papieru i tektury, odpady ze szkła, opakowań ze szkła, odpady zielone, popioły z palenisk domowych .
Dla wskazanej grupy podmiotów pozostałe wytworzone przez nich frakcje odpadów powinny być zagospodarowywane poprzez zawarcie indywidualnych umów cywilno­prawnych z firmą wpisana do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu gminy.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przyjmuje wyżej opisane odpady w godzinach otwarcia Stacji Przeładunkowej w Polskiej Wsi 24A (teren dawnego składowiska odpadów) - od poniedziałku do piątku w godz. 900-1600, w soboty 800-1400. Teren PSZOK-u znajduje się pod stałym dozorem kamer. Odpady przed złożeniem w kontenerze należy okazać pracownikowi PSZOK. W celu otrzymania poświadczenia dostarczenia odpadów należy zważyć odpady, korzystając z wagi najazdowej samochodowej, znajdującej się na terenie Stacji, Poświadczenie wydaje obsługa w budynku wagowym. Wszelkie wątpliwości dotyczące sposobu złożenia dostarczonych odpadów należy zgłaszać do pracownika PSZOK bądź obsługi wagi.