Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Polityka cookies

Używamy pliki cookies do celów statystycznych i poprawnego działania strony.

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mrągowo
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
Wersja z dnia nieobowiązująca

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

 ZGOK logo
 
PUNKT DOBROWOLNEGO GROMADZENIA ODPADÓW
(PDGO) w POLSKIEJ WSI

W PDGO przyjmowane są bezpłatnie tylko odpady pochodzące z gospodarstw domowych dostarczone przez mieszkańców gminy Mrągowo w sposób selektywny.

Do punktu przyjmowane są następujące rodzaje odpadów:
 
 1. Odpady wielkogabarytowe tj. meble, kanapy, fotele, szafki, dywany, wykładziny, zlewy, wanny, gąbka opakowaniowa luzem, zużyte opony itp.- KONTENER NR 1;
 2. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny tj. telewizory, monitory komputerowe, komputery, radioodbiorniki, inny sprzęt audio-wideo, chłodziarki, zamrażarki, inny sprzęt AGD itp. – KONTENER NR 2;
 3. Tworzywa sztuczne i złom tj. wszelkie opakowania i inne elementy z tworzyw sztucznych wraz z opakowaniami wielomateriałowymi, styropian opakowaniowy – KONTENER NR 3;
 4. Opakowania z kartonu i papieru oraz wszelkiego rodzaju makulatura (prasa, książki) – KONTENER NR 4;
 5. Odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z prowadzonych drobnych prac nie wymagających pozwoleń – KONTENER NR 5;
 6. Odpady stłuczki szklanej – KONTENER NR 6;
 7. Odpady niebezpieczne pochodzące z gospodarstw domowych takie jak: leki, baterie, akumulatory, świetlówki, niewykorzystane resztki lakierów, farb, klejów, olejów i innych substancji chemicznych. Odpady niebezpieczne płynne powinny znajdować się w oryginalnych opakowaniach producenta. Opakowania powinny posiadać etykiety i nie powinny być uszkodzone. – MAGAZYN ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH;

Do punktu nie będą przyjmowane następujące rodzaje odpadów:
 
 1. Zmieszane odpady komunalne;
 2. Odpady budowlane zawierające azbest, papę, smołę itp.;
 3. Szkła hartowane, okienne
 4. Części samochodowe – zderzaki, części z tworzywa, szyby, itp.
 5. Odpady w ilościach wskazujących na pochodzenie z innego źródła niż gospodarstwo domowe;
 6. Odpady od podmiotów prowadzących działalność gospodarczą;
 7. Odpady nieprawidłowo posegregowane i zanieczyszczone w sposób uniemożliwiający klasyfikację odpadów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska.
 8. Odpady organiczne, padłe zwierzęta
 
PDGO przyjmuje wyżej opisane odpady w godzinach otwarcia SPO. Teren PDGO znajduje się pod stałym dozorem kamer. Odpady przed złożeniem w kontenerze należy okazać pracownikowi PDGO. W celu otrzymania poświadczenia dostarczenia odpadów należy zważyć odpady, korzystając z wagi najazdowej samochodowej, znajdującej się na terenie Stacji. Poświadczenie wydaje obsługa w budynku wagowym. Wszelkie wątpliwości dotyczące sposobu złożenia dostarczonych odpadów należy zgłaszać do pracownika PDGO, bądź obsługi wagi.