Zamówienia publiczne

Ogłoszono przez Marcin Banach

Gmina Mrągowo: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Młynowo, gmina Mrągowo" OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Numer zamówienia: IPP.7013.14.01.2018 IPP.271.07..2018 RZP.I.07..2018

Status: W trakcie

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Tryb zamówienia: Nieograniczony

Termin składania ofert:

Termin otwarcia ofert:

Miejsce złożenia oferty: w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Mrągowo 11-700 Mrągowo ul Królewiecka 60a, pokój nr 6 – sekretariat (na parterze ) lub przesłać pocztą - liczy się data wpływu do siedziby zamawiającego na adres : Urząd Gminy Mrągowo 11-700 Mrągowo ul. Królewiecka 60a.

TED/UZP: UZP: Nr 587380-N-2018 z dnia 11.07.2018.r.

Załączniki: