Zamówienia publiczne

Ogłoszono przez Marcin Banach

Gmina Mrągowo, 11-700 Mrągowo ul. Królewiecka 60a informuje, że są przyjmowane oferty: na świadczenie usług "Schronisko dla zwierząt - wyłapywanie oraz zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Mrągowo".

Numer zamówienia: Znak sprawy RBK. 6140.1.24.2017 r.

Status: Rozstrzygnięte

Rodzaj zamówienia: Usługi

Tryb zamówienia: Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy

Termin składania ofert:

Miejsce złożenia oferty: Urząd Gminy Mrągowo, ul. Królewiecka 60A, sekretariat pok. nr 6

Załączniki: