Zamówienia publiczne

Ogłoszono przez Marcin Banach

OGŁOSZENIE Urząd Gminy Mrągowo informuje, że są przyjmowane oferty na: Zimowe utrzymanie dróg na terenie gm. Mrągowo w sezonie zimowym 2017/2018 z podziałem gminny na dwie części.

Status: W trakcie

Rodzaj zamówienia: Usługi

Tryb zamówienia: Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy

Termin składania ofert:

Przedmiotem zamówienia jest:

Mrągowo, dnia 23.10.2017

RBK 7226. 2.59.2017

OGŁOSZENIE

            Urząd Gminy Mrągowo informuje, że są przyjmowane oferty na: Zimowe utrzymanie dróg na terenie gm. Mrągowo w sezonie zimowym 2017/2018 z podziałem gminny na dwie części.

 

Opis zamówienia:

-Część nr 1 to teren Gminy na zachód od granicy drogi Kętrzyn-Mrągowo-Piecki.

 -Część nr 2 to teren Gminy na wschód od w/w granicy.                                                                                                   

Ofertę składamy na poszczególne części lub na całość zadania

 

Zakres prac obejmuje:

- odśnieżanie dróg po opadach.

 - zwalczanie ślizgawicy (posypywanie piaskiem.)

 - utrzymanie przejezdności dróg.

Termin składania ofert: upływa dnia 03.11.2017r. o godzinie 1000.

 

Miejsce składania ofert: sekretariat Urzędu Gminy Mrągowo pokój nr 6.

Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie lub opakowaniu z napisem: Zimowe utrzymanie dróg w Gminie Mrągowo

 

Informacje szczegółowe na temat zamówienia można uzyskać u kierownika referatu R.B.K Wojciecha Trawińskiego pokój nr 9. Tel.89 741 29 24 wew. 206.

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych do kwoty 30.000,00 euro, wprowadzonym Zarządzeniem Wójta Gminy Mrągowo nr 49/14 z dnia 16.04.2014r.

 

 

W załączeniu:

Załącznik nr 1 formularz ofertowy. 

Załącznik nr 2 kosztorys ofertowy na część 1lub2.

Załącznik nr 3 kosztorys ofertowy na całość zadania

Załącznik nr 4 wykaz sprzętu w dyspozycji.

 

 

ŁE

Załączniki: