Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Zamówienia publiczne

Ogłoszono przez Marcin Banach

Przetarg nieograniczony "Remonty bieżące i konserwacja dróg gruntowych na terenie Gminy Mrągowo w roku 2020 - 2021"

Numer zamówienia: RBK: 7226.2.3.2020 RZP: I.02.2020 IPP.271.02.2020

Status: W trakcie

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Tryb zamówienia: Nieograniczony

Termin składania ofert:

Termin otwarcia ofert:

Miejsce złożenia oferty: Urząd Gminy Mrągowo 11-700 Mrągowo ul Królewiecka 60A, pokój nr 6 - sekretariat

TED/UZP: 509875-N-2020 z dnia 2020-02-06 r.