Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Zamówienia publiczne

Ogłoszono przez Marcin Banach

Zespół Obsługi Szkół Gminy Mrągowo: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dowożenie uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Mrągowo poprzez zakup biletów miesięcznych” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Numer zamówienia: ZOS.343.1.2019

Status: W trakcie

Rodzaj zamówienia: Usługi

Tryb zamówienia: Nieograniczony

Termin składania ofert:

Termin otwarcia ofert:

Miejsce złożenia oferty: Zespół Obsługi Szkół Gminy Mrągowo ul. Wojska Polskiego 5a/39 11-700 Mrągowo oraz opisać odpowiednio: „ZOS.343.12019. Oferta w postępowaniu pn.: „Dowożenie uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Mrągowo poprzez zakup biletów miesięcznych”. Nie otwierać przed godz. 8.30 w dniu 19 sierpnia 2019 r.”;

TED/UZP: 584634-N-2019 z dnia 2019-08-09 r.

Załączniki: