Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Zamówienia publiczne

Ogłoszono przez Justyna Bahr

Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Śniadowo, gmina Mrągowo

Numer zamówienia: IPP.7012.61.2018.2019

Status: Rozstrzygnięte

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Tryb zamówienia: Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy

Termin składania ofert:

Miejsce złożenia oferty: Miejsce złożenia oferty: w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Mrągowo 11-700 Mrągowo ul Królewiecka 60a, pokój nr 6 – sekretariat (na parterze ) lub przesłać pocztą - liczy się data wpływu do siedziby zamawiającego na adres : Urząd Gminy Mrągowo 11-700 Mrągowo ul. Królewiecka 60a.