Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Zamówienia publiczne

Ogłoszono przez Justyna Bahr

"Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie Gminy Mrągowo" masą bitumiczną z określaniem ceny brutto zł/m2

Numer zamówienia: RBK.7226.2.2.2019

Status: W trakcie

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Tryb zamówienia: Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy

Termin składania ofert:

Miejsce złożenia oferty: Urząd Gminy Mrągowo - sekretariat pok.nr 6

Załączniki: