Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Zamówienia publiczne

Ogłoszono przez Marcin Banach

Gmina Mrągowo z siedzibą w Mrągowie ul. Królewiecka 60A informuje, że są przyjmowane oferty na wykonanie usługi: „ Odmulenie stawu z wywiezieniem urobku w Szczerzbowie"

Numer zamówienia: RBK.7226.2.10.2018

Status: Rozstrzygnięte

Rodzaj zamówienia: Usługi

Tryb zamówienia: Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy

Termin składania ofert:

Miejsce złożenia oferty: Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem „Staw Szczerzbowo" na adres: Urząd Gminy Mrągowo, 11 -700 Mrągowo, ul. Królewiecka 60A;do dnia 10.08.2018r. do godziny 10.30. Oferta winna być sporządzona na „formularzu ofertowym"

Załączniki: