Decyzje, obwieszczenia, postanowienia, karty, zawiadomienia

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mrągowo

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mrągowo
logo bip gov
Decyzje, obwieszczenia, postanowienia, karty, zawiadomienia

Decyzje, obwieszczenia, postanowienia, karty, zawiadomienia

#Data PublikacjiTytułKategoriaStatus
 
16114-08-2019Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie Olsztyn, 12 sierpnia 2019 r. WOOŚ.420.81.2018.JC.42 OBWIESZCZENIEDecyzje, obwieszczenia, postanowienia, karty, zawiadomieniaAktualny
16221-12-2022REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W OLSZTYNIE WOOŚ.420.13.2022.AB.14 Olsztyn, 19 grudnia 2022 r. OBWIESZCZENIEDecyzje, obwieszczenia, postanowienia, karty, zawiadomieniaAktualny
16314-06-2022REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W OLSZTYNIE WOOŚ.420.26.2020.BG.24 Olsztyn, 9 czerwca 2022 r. OBWIESZCZENIE podaję do publicznej wiadomości, że na wniosek z dnia 10.12.2020 r. (data wpływu 11.12.2020 r.) Polskiej Spółki Gazownictwa sp. Z O.O. z siedzibą w Tarnowie wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa gazociągu Konopki - Ełk - Mrągowo wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw mazowieckiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego".Decyzje, obwieszczenia, postanowienia, karty, zawiadomieniaAktualny
16428-11-2017ROŚ.6341.2.S5.2017 Mrągowo, dn.27-11-2017r. ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowaniaDecyzje, obwieszczenia, postanowienia, karty, zawiadomieniaAktualny
16506-10-2021WIN-II.7820.1.1.2021 Olsztyn, 01.10.2021 r. OBWIESZCZENIE Wojewoda Warmińsko – Mazurski podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Pana Romana Szczepana pełnomocnika inwestora - Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, została wydana decyzja Nr 18/21 z dnia 1 października 2021 r., o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na roboty budowlane dla zadania pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 600 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Grabowo od km 8+863 do km 9+485".Decyzje, obwieszczenia, postanowienia, karty, zawiadomieniaAktualny
16631-05-2022WIN-II.7820.1.2.2022 Olsztyn, 26.05.2022 r. OBWIESZCZENIE Wojewoda Warmińsko-Mazurski podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Pana Marcina Waltera pełnomocnika inwestora – Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy, ul. Podleśna 61, 01-673 Warszawa, Wojewoda Warmińsko-Mazurski wydał decyzję nr 15/22 z 26.05.2022 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie stacji radarów meteorologicznych dla zadania: "Budowa stacji radaru meteorologicznego wraz z wewnętrzną elektryczną instalacją zasilającą, doziemną instalacją kanalizacji sanitarnej wraz z bezodpływowym zbiornikiem, budową trzech miejsc parkingowych i utwardzeniem terenu oraz budową zjazdu indywidualnego z drogi gminnej oraz wewnętrzną instalacją teletechniczną".Decyzje, obwieszczenia, postanowienia, karty, zawiadomieniaAktualny
16712-07-2021WIN-II.7820.1.22.2020 Olsztyn, 18.06.2021 r. OBWIESZCZENIE Wojewoda Warmińsko-Mazurski podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Pana Michała Stachury, pełnomocnika inwestora – Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, Wojewoda Warmińsko-Mazurski wydał decyzję Nr 08/21 z 18.06.2021 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: „Budowa drogi S16 Olsztyn (S51) – Ełk (S61) odc. Borki Wielkie – Mrągowo” wraz z zatwierdzeniem projektu budowlanego dla Etapu I inwestycji.Decyzje, obwieszczenia, postanowienia, karty, zawiadomieniaAktualny
16821-04-2021WIN-II.7820.1.22.2020 z 20.04.2021 r. OBWIESZCZENIE Wojewoda Warmińsko-MazurskiDecyzje, obwieszczenia, postanowienia, karty, zawiadomieniaAktualny
16926-04-2021WIN-II.7820.1.22.2020 z 23.04.2021 r. OBWIESZCZENIE Wojewoda Warmińsko-MazurskiDecyzje, obwieszczenia, postanowienia, karty, zawiadomieniaAktualny
17030-03-2021WIN-II.7820.1.22.2020 z 25.03.2021 r. OBWIESZCZENIEDecyzje, obwieszczenia, postanowienia, karty, zawiadomieniaAktualny
17127-09-2016WOJEWODA WARMIŃSKO-MAZURSKI Al. Marszalka Józefa Piłsudskiego 7/9 10-575 OLSZTYN Załącznik nr 1 Nr rej. IGR-II. 7821.6.2016 z 22.09.2016 r. OBWIESZCZENIEDecyzje, obwieszczenia, postanowienia, karty, zawiadomieniaAktualny
17230-05-2022Wydział Infrastruktury i Nieruchomości WIN-II.7820.1.2.2022 Olsztyn, 27 maja 2022 r. InformacjaDecyzje, obwieszczenia, postanowienia, karty, zawiadomieniaAktualny
17314-09-2022Zajmowanie pasa drogowego dróg WojewódzkichDecyzje, obwieszczenia, postanowienia, karty, zawiadomieniaAktualny
17423-01-2020Zarząd Zlewni w Olsztynie BI.ZUZ.4.421.180.2019.KP Obwieszczenie Na podstawie art. 401 ust. 3 i 4 ustawy z dnia20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2268) DYREKTOR ZARZĄDU ZLEWNI podaje do publicznej wiadomości informacjęDecyzje, obwieszczenia, postanowienia, karty, zawiadomieniaAktualny
17513-11-2019Zawiadomienia-obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - farma fotowoltaiczna na dz. 101 obręb Rydwągi. Decyzje, obwieszczenia, postanowienia, karty, zawiadomieniaAktualny
17615-11-2022Zawiadomienie - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody PolskieDecyzje, obwieszczenia, postanowienia, karty, zawiadomieniaAktualny
17702-09-2020znak:RBK.6220.32.2020 Mrągowo, dn.27.08.2020 r. ZAWIADOMIENIE- OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiskoDecyzje, obwieszczenia, postanowienia, karty, zawiadomieniaAktualny
17818-11-2020znak:RBK.6220.53.2020Mrągowo, dn.16.11.2020 r. ZAWIADOMIENIE- OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiskoDecyzje, obwieszczenia, postanowienia, karty, zawiadomieniaAktualny
17923-12-2020znak:RBK.6220.57.2020 Mrągowo, dn.21.12.2020 r. ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiskoDecyzje, obwieszczenia, postanowienia, karty, zawiadomieniaAktualny
Wyświetlone 161-179 z 179 rekordów.