Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Ogłoszenia na sprzedaż, dzierżawę nieruchomości.

Ogłoszono przez Marcin Banach

RBK.6840.24.2019 Mrągowo, dnia 18.07.2019r. WÓJT GMINY MRĄGOWO ogłasza II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność komunalną Gminy Mrągowo, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 195/39 o pow. 0,1109ha położona w obrębie Szestno, zapisana w Księdze Wieczystej Nr OL1M/00012783/0. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 40.000,00zł słownie: czterdzieści tysięcy złotych). więcej »