Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Ogłoszenia na sprzedaż, dzierżawę nieruchomości.

Ogłoszono przez Marcin Banach

RBK.6840.33.2019 Mrągowo, dnia 07.11.2019r. WÓJT GMINY MRĄGOWO ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziału 1/2 części w nieruchomości zabudowanej budynkiem handlowo-usługowym znajdującym się na działce Nr 1/4 o pow. 0,0147ha obręb 4 Miasta Mrągowo ul. Brzozowa 24 będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Mrągowo. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 246.000,00zł słownie: dwieście czterdzieści sześć tysięcy złotych podatek VAT zwolniony. więcej »

Ogłoszono przez Marcin Banach

RBK.6840.24.2019 Mrągowo, dnia 18.07.2019r. WÓJT GMINY MRĄGOWO ogłasza II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność komunalną Gminy Mrągowo, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 195/39 o pow. 0,1109ha położona w obrębie Szestno, zapisana w Księdze Wieczystej Nr OL1M/00012783/0. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 40.000,00zł słownie: czterdzieści tysięcy złotych). więcej »