Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Ogłoszenia na sprzedaż, dzierżawę nieruchomości.

Ogłoszono przez Marcin Banach

Mrągowo, dnia 18.12.2019r. Informacja o wyniku przetargu z I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż udziału 1/2 części w nieruchomości zabudowanej budynkiem handlowo-usługowym znajdującym się na działce Nr 1/4 o pow. 0,0147ha obręb 4 Miasta Mrągowo ul. Brzozowa 24 będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Mrągowo, zapisanej w KW Nr OL1M/00009859/0 przeprowadzonego w dniu 11 grudnia 2019r. w siedzibie Urzędu Gminy Mrągowo ul. Królewiecka 60A. więcej »