Wersja obowiązująca z dnia

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania – budowa sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi, na częściach działek oznaczonych ewidencyjnie numerami: 403/7, 403/31, 403/32, 403/33 położonych w obrębie geodezyjnym Karwie, gmina Mrągowo. Znak sprawy: IPP.6733.17.2024.

Treść informacji: w załączeniu plik pdf

Załączniki